Kieli Valikko
AgiLean

Aikaansaamista ja uusiutumista

Sekä liikeyritysten että voittoa tuottamattomien organisaatioiden on uusiuduttava jatkuvasti. Strategista uusiutumista , tuotteiden tai prosessien kehittämistä, toiminnan jatkuvaa parantamista ja investointeja joudutaan väistämättä suorittamaan yhtäaikaisesti, päällekkäin ja samoilla resursseilla.

Samaan aikaan voi olla käynnissä ohjelmia, projekteja, pysyvillä resursseilla suoritettavaa ketterää tuotantoa, jatkuvaa parantamista, pienkehitystä, nopeita kokeiluja, käytettävyysselvityksiä ja niin edelleen. Miten tällaista kokonaisuutta voi johtaa tehokkaasti?

AgiLean® tuo tekemiseen virtausta ja ennustettavuutta


AgiLean-model-complex-final (002)


Suomen Projekti-Instituutin AgiLean -johtamismalli yhdistää erilaiset kehitystoimenpiteet hallituksi prosessiksi siten, että kehitysaloitteita vertaillaan ja priorisoidaan, ja kehitettäväksi valituille aloitteille valitaan tarkoituksenmukaisin johtamis- ja toteutusmalli. Näin saavutetaan monia etuja, kuten:

  • Nopea konseptointi ja kokeilu organisaation riskinottokyvyn puitteissa ilman raskasta hallinnointia

  • Asiakashyödyn aikaansaaminen joustavilla ja nopeilla muutoksilla

  • Nopeammat hyödyt innovaatio- ja kehityssalkun yhteisellä johtamisella

  • Parempi virtaustehokkuus

  • Tarpeenmukainen panostus johtamiseen ja hallinnointiin

  • Kokonaisnäkymä tavoitteiden etenemiseen, tekemisen sisällöstä riippumatta

Lataa AgiLean® -esite


Kuukaudessa käyttöön


Kun päätätte hankkia etumatkaa kilpailijoihinne vauhdittamalla kehittämistoimintaanne, räätälöimme AgiLean -johtamismallin teille käyttövalmiiksi kuukaudessa. Ensin tutustumme lähtötilanteeseenne huolella, jonka jälkeen

  • kehitämme kokonaisuuden johtamiselle prosessit
  • integroimme toimivat prosessinne ja toimintamallinne kokonaisjohtamismalliin; emme siis korjaa mitään, mikä ei ole rikki
  • laadimme roadmapin seuraaville kehitysaskelillenne
Käyttöönoton jälkeen kehitämme ja auditoimme AgiLean -toimintatapaanne vuosittain.

Katso webinaari, jossa Teppo Nurminen avaa AgiLeanin ideaa ja käyttöönottotapoja: