Kieli Valikko
Projektitoimiston perustaminen

Coaching

Coaching on tehokas tapa kasvattaa monipuolista projektiosaamista. Valmennus voi kohdistua joko yksilöön tai korkeintaan kuuden (6) hengen ryhmään.

Projekti-coachingilla voidaan saavuttaa seuraavia hyötyjä:

 • Projektijohtaminen tehostuu
 • Kyky keskittyä projektien kannalta olennaiseen kasvaa
 • Tavoitteenasettelu- ja päätöksentekokyky paranevat
 • Kokonaiskuva ja tulevaisuudenvisio kirkastuvat
 • Uusia oivalluksia ja näkökulmia syntyy
 • Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen paranee
 • Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi lisääntyvät
 • Vastuunotto ja oma-aloitteisuus kasvavat
 • Ajanhallintakyky tehostuu
 • Yhteistyökyky paranee
 • Muutoshalukkuus lisääntyy
 • Haastavien tilanteiden ratkaisukyky kehittyy

Yrityksissä, joissa on käytetty coachingia kehittymisen välineenä, on tutkitusti todettu liiketoiminnan tuottavuuden lisääntymistä, tuotettujen palveluiden laadun parantumista sekä asiakastyytyväisyyden lisääntymistä. Jokaisen coaching-prosessin tavoitteet asetetaan tapauskohtaisesti vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita.


Coaching vs Projekti-Coaching

CoachingVSProjektiCoaching