Kieli Valikko
Ihmisten johtaminen 1400x380

Johtajuus eli leadership

Projektien johtaminen on ihmisten johtamista. Projektipäällikön tärkein taito on saada asioita tapahtumaan siten, että tavoitteet saavutetaan. Hyvä projektipäällikkö osaa johtaa projektiaan niin, että kaikki osallistujat tuntevat itsensä tarpeellisiksi ja motivoituneiksi ja pysyvät jatkuvasti tietoisina projektin tilasta sekä omasta vaikutuksestaan siihen. Projektipäällikön ydinosaamista ovat siis  vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Projekti-Instituutti on valmentanut projektileadershipiä yli kaksi vuosikymmentä. Palveluidemme avulla opit nopeasti kuinka projektipäällikkönä, projektin omistajana tai PMO Managerina kannattaa toimia, jotta toiminta olisi mahdollisimman tuloksekasta.

ProjektiPeili

Projekti-Instituutin monivuotisen kumppanin, Integro Oy:n Peili™-käyttäytymisprofiili on käytännönläheinen työkalu oman itsensä ja muiden ymmärtämiseen. Peili ei arvota sinua, vaan kertoo, kuinka muut ihmiset näkevät sinun käyttäytyvän. Olemme tehneet Peili-profiilista projektijohtamiseen soveltuvan version, ProjektiPeilin. Projektin eri vaiheissa tarvitaan erilaista johtamistyyliä. Projektipeili auttaa projektipäälliköitä kehittämään johtamistaitojaan ja hyödyntämään entistä paremmin niin omia kuin tiiminsä käyttäytymistyyliin pohjautuvia vahvuuksia projektin onnistumisen takaamiseksi.

Projektipeilin avulla onnistut paremmin

  • luottamuksen rakentamisessa projektin eri osapuolten kanssa (esim. asiakkaat, toimittajat, viranomaiset)
  • kommunikaation parantamisessa projektin eri osapuolten kanssa

  • sujuvan yhteistyön rakentamisessa erilaisten ihmisten kanssa nopeasti ymmärtämällä erilaisia käyttäytymistyylejä

  • henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen ja kohtaamiskyvyn kehittämisessä, mikä puolestaan auttaa luomaan luomaan synergiaa eri tyyppisten ihmisten kanssa

  • entistä onnistuneempien projektien toteuttamisessa

Projektijohtajan johtajuusarvio

Projektijohtajan johtajuusarvio on 360° arviointimittari, jonka on laatinut johtajuuden kehittämisasiantuntija Tiia Arjanne yhteistyössä Integro Oy:n kanssa.

Johtajuusarvion pohjana ovat IPMA:n määrittelemät projektijohtamisen käyttäytymispätevyydet (IPMA Competence Baseline ICB 3.0). 

Projektijohtamisen käyttäytymiskompetenssit ovat yleisiä, ihmisyyteen liittyviä ulottuvuuksia, joita vaaditaan kaikissa johtotehtävissä. Kyseiset kompetenssit soveltuvat näin ollen myös yleisen johtamispalautetyökalun pohjaksi.


Videoita johtamisesta

Teppo Nurminen kertoo johtajuudesta projekteissa.

Katso myös: