Kieli Valikko
Projektimalli

Infocus luo tiekartan organisaation projektitoiminnan kehittämiseksi

Infocuksen avulla parannat projektiesi onnistumista ja organisaatiosi tulosta.

Infocus on organisaation projektitoiminnan arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettu kokonaisvaltainen menetelmä. Menetelmä kattaa sekä organisaation projektitoiminnan arvioinnin että projektitoiminnan jatkokehittämiseen liittyvien toimenpiteiden määrittelyn. Lopputuloksena organisaatio saa tiekartan projektitoimintansa kehittämiseksi.

  • Arvioimalla Infocuksen avulla organisaation projektitoiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä viimeisimpien projektien onnistumisen organisaatio saa selkeän käsityksen syistä, joiden takia projektit eivät saavuta tavoitteitaan.
  • Tämän pohjalta organisaatiolle voidaan luoda kattava projektitoiminnan kehittämissuunnitelma, jonka avulla projektien onnistumista ja organisaation tulosta voidaan parantaa.
  • Kehittämissuunnitelman toimenpiteet laaditaan niin, että organisaatio saa kehittämisestä suurimman kokonaisvaltaisen hyödyn.

Infocus ei ole pelkästään ulkopuolisen konsultin mielipide organisaation projektitoiminnasta ja sen tulevista kehittämistoimenpiteistä. Infocus toteutetaan aina asiakkaan ja Projekti-Instituutin yhteisenä projektina, jolloin taataan kokonaisvaltainen ymmärrys asiakkaan organisaatiosta ja toimintatapojen erityispiirteistä sekä varmistetaan asiakkaan avainhenkilöiden ja johdon sitoutuminen arvioinnin tuloksiin ja projektitoiminnan kehittämissuunnitelman toteuttamiseen.

Lue lisää: Infocus menetelmän laajuus


Katso esitys Infocuksesta:
InfocusPresentaatio_Annika