Kieli Valikko
Infocus -palvelu aloitetaan arvioimalla organisaation projektitoiminta kokonaisvaltaisesti

Infocus-menetelmän laajuus

Infocus-palvelu aloitetaan arvioimalla organisaation projektitoiminta kokonaisvaltaisesti.

Erillisinä kokonaisuuksina arvioimme aina:

    • Projektien toimintaedellytykset, mm. johdon tuki projektimuotoiseen toimintaan, johtamisjärjestelmä/governance, projektien kytkentä strategiaan ja projektitoiminnan kehittämisen tueksi allokoidut resurssit (esim. projektitoimisto, PMO).
    • Projektijohtamisen prosessit, mm. projektijohtamisen roolit, projektinhallinnan menetelmät, resurssien hallinta, projektinhallinnan ohjelmistotyökalut, projektisalkun johtaminen ja ohjelmajohtaminen.
    • Projektijohtamisen osaaminen, mm. projekteihin osallistuvien roolien projektiosaaminen, projektiosaamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet projektipäälliköiden, projektin omistajien, ohjausryhmien ja projektiryhmän jäsenten osalta sekä projektiosaamisen huomiointi projektin avainhenkilöiden valinnassa.
    • Projektien onnistuminen, mm. tuotos-, kustannus-, aikataulu- ja hyötytavoitteiden saavuttaminen viimeisimmissä projekteissa.

Projektikulttuurin osa-alueet
Projektisi onnistuvat paremmin, kun projektitoiminnan kolme osa-aluetta ovat tavoitteisiisi nähden sopivassa tasapainossa.