Kieli Valikko

Leijona-projektimalli


Leijona-projektimalli on Suomen Projekti-Instituutin kehittämä hankkeiden ja projektien johtamisen menetelmä. Se on tehty julkishallinnon tarpeisiin ja se perustuu ABC ProjektimalliinTM, jolla on yli 60 käyttäjäorganisaatiota.

Leijona-projektimallin hyödyt
Leijona-projektimallin hyödyt eri näkökulmista

Mallin toimivuus perustuu siihen, että Leijona-projektimalli on sapluuna, jonka pohjalta räätälöidään organisaation johtamisjärjestelmään ja projektiympäristöön hyvin istuva tapa toimia

Räätälöinnin voit tehdä itse tai Projekti-Instituutin asiantuntijoiden avulla.

Leijona-projektimalli on kansainvälisten projektijohtamisen standardien (ISO 21500, ISO21504, PMBOK) mukainen. Projektiyhdistyksen PMO 2014 tutkimuksessa ABC ProjektimalliTM todettiin Suomessa laajimmin käytössä olevaksi projektijohtamisen malliksi. Projektimallia on kehitetty yli 10 vuotta ja se on käytössä yli 80 maassa.

Leijona-projektimallin saa julkisen hallinnon käyttöön ilman lisenssimaksua.

Katso tästä kuulutko Leijona-projektimallin kohderyhmään!

Lue lisää Leijona-projektimallin käyttöönoton vaiheista.

Katso julkistustilaisuuden presentaatio: