Kieli Valikko
shutterstock_81473290

Valmennukset

Valmennamme projektiammattilaisia pitkällä kokemuksella ja vankalla projektitoiminnan asiantuntijuudella. Kaikki valmentajamme toimivat myös konsultteina asiakkaidemme luona, ja ovat siten jatkuvasti kosketusetäisyydellä mukana tämän päivän haasteissa ja kehityksessä.

Tarjonnassamme on sekä yksi- tai kaksipäiväisiä täsmävalmennuksia että pidempiä valmennusohjelmia. Kaikkia näitä toteutamme sekä yrityskohtaisesti räätälöitynä että avoimina valmennuksina.

Siirry koulutuskalenteriin


Tekemällä oppii

Valmennustemme ohjenuorana on Action Learning -malli: kannustamme ja ohjaamme osallistujia hakemaan aktiivisesti vastauksia oikeisiin haasteisiin heidän omissa projekteissaan, kyseenalaistamaan vallitsevia toimintatapoja ja pohtimaan uusia, sekä arvioimaan omaa ja organisaationsa oppimista. Käytämme valmennuksesta riippuen monipuolisia valmennusmenetelmiä aina verkkokursseista case-työskentelyyn ja harjoituksiin, joissa osallistujat pääsevät soveltamaan erilaisia projektin suunnittelun ja johtamisen menetelmiä oikeisiin projekteihin tai tilainteisiin. Kädet savessa syntyy uusia ajatuksia ja oivalluksia, ja opitut asiat siirtyvät käytäntöön.


Joukossa viisauskin tiivistyy

Valmentajiemme asiantuntijuus on huippuluokkaa, mutta vähintään yhtä paljon kuin heiltä, osallistujat oppivat toisiltaan. Varsinkin pidemmissä valmennusohjelmissamme ryhmät muodostuvat hyvin tiiviiksi, ja valmennusjaksoilla syntyy spontaania toimintatapojen benchmarkingia. Kuulemme usein yllättyneitäkin oivalluksia, miten aivan toisenlaisen organisaation projekteissa onkin ihan samanlaisia haasteita kuin omissa – ja miten ratkaisut löytyvät puimalla yhteisiä haasteita porukalla!

Katso myös muut palvelut!