Kieli Valikko
Omistajat, ohjausryhmissä toimivat, salkunhaltijat, ohjelmajohtajat

Valmennukset johdolle

Omistajat, ohjausryhmissä toimivat, projektisalkun haltijat, ohjelmajohtajat


Projektisalkun johtamisen perusteet 
(1 – 2 pv)

Valmennuksen jälkeen ymmärrät, mitä hyötyjä paremmalla projektisalkun johtamisella voidaan saavuttaa omassa organisaatiossa. Opit kehittämään strategista projektisalkun johtamista ja hallintaa omassa organisaatiossasi. Opit parantamaan projektin omistajan, ohjausryhmän ja projektisalkun hallinnan välistä vuorovaikutusta ja käytännön työprosesseja. 

Strategiat todeksi – ohjelmajohtaminen strategisen muutoksen johtamisessa (1 – 2 pv)

Valmennuksesta saat käytännönläheisen kokonaiskuvan ohjelmajohtamisen käsitteistä, periaatteista, menetelmistä ja hyvistä käytännöistä, joita tarvitset merkittävän muutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa ohjelman avulla. Valmennuksen jälkeen ymmärrät kehitysohjelmien erityispiirteet ja tunnet keskeiset periaatteet kehitysohjelman läpiviennissä ideasta tai tarpeesta toteutuneisiin liiketoimintahyötyihin asti. 

Ohjausryhmä- ja omistajatyöskentelyn kehittäminen (1 – 4 pv)

Projektin omistajille ja ohjausryhmän jäsenille suunnattu valmennus lisää merkittävästi ja saman tien projekteissa onnistumista. Muutosten ja kehityksen johtaminen projektityönä vaatii erilaista johtamista kuin, jos se tehdään pysyvän organisaation avulla. Omistajan ja ohjausryhmän jäsenten rooli on keskeinen, aktiivinen ja usein paljon johtamistyötä vaativa tehtävä. Omistajalla on kokonaisvastuu projektin hyötyjen saavuttamisesta ja yhdessä ohjausryhmän jäsenten kanssa hän vastaa myös projektin resursoinnista. Valmennus selkeyttää projektin rooleja ja vastuita ja tarjoa käytännönläheisiä työkaluja projektin johtamiseen.

Projektikulttuurin kehittäminen organisaatiossa

Valmennus antaa johdon edustajille ja kehittämisestä vastuussa oleville vankan ymmärryksen siitä, miksi projektikulttuuria tulee kehittää ja mitä se edellyttää alkaen projektiosaamisen kasvattamisesta aina strategisen projektisalkun johtamiseen asti. Projektikulttuurin kehittäminen organisaatiossa tulee ajankohtaiseksi, kun osa työstä toteutetaan  projekteina. Ajankäytön haasteet, resurssiristiriidat ns. normaalityön ja projektityön välillä ovat  selvä merkki siitä, että tarvitaan uudenlaisia systemaattisia johtamismalleja, valmennusta ja mahdollisesti muutoksia jopa rakenteisiin ja tukiprosesseihin. Coaching sisältää tutustumisen käytännönläheiseen projektikulttuurin nykytilan arvioinnin menetelmään ja mahdollisuuksien kuvaamiseen. Arviointi paljastaa, mistä kehitystyössä kannattaa lähteä liikkeelle ja säästää näin aikaa ja rahaa projektikulttuurin kehittämisessä pidemmällä aikavälillä. Yhtenä lopputuloksena saatte organisaatiollenne soveltuvan projektikulttuurin kehittämisprojektin tai -ohjelman kuvauksen, jota on helppo lähteä toteuttamaan suunnitelmallisesti ja realistisesti aikataulutettuna.