Kieli Valikko
Kokeneille projektipäälliköille ja projektitoiminnan kehittäjille

Valmennukset kokeneille projektipäälliköille ja projektitoiminnan kehittäjille

Projekti-Instituutti on ammattiprojektipäälliköiden valmentaja.

Kaikki alla mainitut Projekti-Instituutin valmennukset ovat saatavissa sekä suomeksi että englanniksi. Voimme toimittaa valmennuksia myös ruotsiksi, venäjäksi, saksaksi, tsekiksi ja kiinaksi.

PM Master® -valmennusohjelma (10-14 pv)

Suunnattu projektitoimiston asiantuntijoille ja johtajille, projektisalkunhallinnan tehtävissä toimiville ja projektitoiminnan kehittämiseen osallistuville henkilöille. Valmennusohjelma antaa osallistujille valmiudet kehittää organisaation projektinjohtamismalleja ja projektisalkunhallintaa sekä johtaa ja tukea strategiaa toteuttavaa muutosta organisaatiossa. 

Earned Value – tuloksenarvomenetelmä projektien ennustamisessa

Ajantasainen ja oikea tieto projektin nykytilasta ja loppuennusteesta on välttämätön, jotta projektitoimintaa voidaan johtaa ja yrityksen tulosta ennustaa. Tuloksenarvomenetelmä (Earned Value) on erinomainen ja yleistyvä työkalu ja kurssi antaa perustiedot paitsi menetelmästä, myös sen edellyttämistä käyttöönottotoimenpiteistä. 

Projektinhallintatyökalujen käyttöönotto ja käytön kehittäminen organisaatiossa

Valmennuksesta saat hyvät valmiudet valita juuri organisaatiosi tarpeisiin sopiva projektinhallintatyökalu. Valmennus tarjoaa myös hyvän ymmärryksen siitä, kuinka suunnitella ja toteuttaa nopea ja onnistunut projektinhallintatyökalun käyttöönotto.

PM Professional® -valmennusohjelma (6-10 pv)

Projektipäälliköt saavat käytännönläheisiä menetelmiä ja työkaluja haastavien ja laajojen projektikokonaisuuksien hallintaan, sekä yhteistyötaitoja ja valmiuksia johtaa erilaisia ihmisiä  projektiympäristössä. Valmennusryhmä voi tulla kokonaan yhdestä organisaatiosta, tai siihen voidaan koota pöytäkuntia kahden tai useamman samaa toimialaa tai projektityyppiä edustavan yrityksen projektipäälliköistä. >> Katso esimerkki PM Professional -valmennusohjelmasta.

Syventävä projektipäällikkövalmennus (4 pv)

Tämä valmennus on projektinjohtamiskokemusta ja –osaamista jo omaaville projektipäälliköille jotka haluavat syventää osaamistaan vaativien projektien johtamisessa. Valmennus sopii myös projektitoiminnan menetelmien kehittämisestä vastaaville henkilöille. Valmennuksen tuloksena osallistuja kehittyy projektijohtajana ja oppii käyttämään vaativien projektien johtamisessa tarvittavia menetelmiä. Kirkastamme eri johtamismenetelmien ja –oppien merkityksen ja vuorovaikutuksen, jonka myötä osallistuja saa työkalupakkiinsa täydennystä ja selkeyttä.

IPMA C -valmennus projektipäälliköille (2-3 pv)

Projektipäälliköt oppivat aikataulu- ja resurssihallinnan menetelmät ja niihin liittyviä muita projektinhallinnan alueita, kuten projektien osittaminen ja riskienhallinta. Perusmenetelmien käyttö muuttuu rutiininomaiseksi ja se tuottaa hyvän perustan menestyä käytännön projekteissa. Valmennus luo hyvät valmiudet projektipäälliköillsei IPMA C –sertifioinnin suorittamiseen. 

Projektitiimin johtaminen (2-3 pv)

Valmennuksessa opetellaan tunnistamaan ihmisten erilaisia käyttäytymiseen liittyviä vahvuuksia, kerätään käytännön työkaluja toimivan projektitiimin johtamiseksi ja kehitetään henkilökohtaisia yhteistyötaitoja. Tarjoamme keinoja ihmisten motivoimiseen, luottamuksen rakentamiseen, palautteen antamiseen ja hankalien tilanteiden ratkaisemiseen projektin eri vaiheiden aikana. Osaa kolme henkilökohtaista palautetta, jotka toimivat hyödyllisinä itsensä ja muiden johtamisen välineinä jatkossa.

Projektinhallintatyökalu tehokäyttöön

Onko organisaatiollasi projektinhallintatyökalu, joka on vain hajanaisessa tai satunnaisessa käytössä? Haluatteko saada enemmän irti projektinhallinnan työkalustanne? Tällä kurssilla opit, kuinka projektinhallintatyökalu otetaan organisaatiossasi tehokkaaseen ja käytännön hyötyjä tuottavaan käyttöön.


Pyydä tarjous