Kieli Valikko
refe empower shutterstock 185467274 1140 380

Empower Oy: enemmän onnistuneita projekteja yhtenäistämällä toimintatavat

Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis-, ylläpito- ja asiantuntijapalveluita energia-, tietoliikenne- ja teollisuussektorilla. Empowerilla on toimintaa kymmenillä paikkakunnilla Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Liikevaihto on 310 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 3000. 
Empowerin palvelut kattavat laajasti asiakkaan toiminnan koko elinkaaren. Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen haltijoille Empower tarjoaa kattavat palvelut verkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Empowerin palvelut teollisuudelle kattavat monipuoliset tuotantolaitosten kunnossapitopalvelut, projektipalvelut, käyttö- ja valvontapalvelut sekä tiedonhallinnan palvelut energiamarkkinaosapuolille.

Haaste

Empowerin tavoite on olla johtava palveluiden tuottaja Itämeren alueella valitsemillaan sektoreilla. Teollisten palveluiden markkinat ovat kasvussa. Empower käyttää hyödyksi markkinoiden kasvun kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja sekä etsimällä strategisia yritys- ja liiketoimintaostokohteita.

Uudenlaisten ratkaisujen ja isompien kokonaisuuksien toimittaminen asiakkaille vaatii kansain-välisen tason osaamista ja kyvykkyyttä projektitoimituksissa. Aiemmin Empowerin projekti-toimituksissa ei ollut täysin selkeitä, yhteisesti sovittuja toimintatapoja, mikä aiheutti ongelmia kokonaisuuden johtamisen kanssa sekä vaihtelua yksittäisten projektien onnistumisessa.

Ulkopuolinen kumppani valittiin, koska projektitoimitusten prosessi ja ohjeistukset haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle, perustuen markkinoilla koeteltuihin malleihin ja oppeihin.  

Ratkaisu

Empowerille räätälöitiin projektitoimitusten johtamismalli sekä yksittäiselle projektille että projektisalkuille perustuen ABC Projektimalliin™Mallin jalkautus aloitettiin Suomen maayhtiöstä. Uuden johtamismallin jalkauttamisen tueksi järjestettiin useita projektivalmennuksia ja myös projektipäälliköiden osaamisen systemaattinen kehittäminen on aloitettu.

Hyödyt

ABC Projektimallin käyttöönoton jälkeen Empowerin toimitusprojektien keskimääräinen kannattavuus on parantunut ja projektikohtaiset vaihtelut pienentyneet. ABC Projektimalliin kuuluva projektien vaativuusluokittelu on myös selkeyttänyt myynnin ja projektitoimistusten välistä rajapintaa. ABC-luokittelu varmistaa myös, että vaativa projekti saa Empowerin organisaatiossa tarvitsemansa huomion ja osaavan johtajan.