Kieli Valikko
refe fennia shutterstock 105216713 1140 380

Fennia: Yhtenäinen projektimalli ja sitä tukeva tietojärjestelmä toivat selkeyttä projektitoimintaan

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Fennia kuuluu Fennia-ryhmään, joka tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille kaikki niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia-ryhmään kuuluvat vahinkovakuutusyhtiö Fennia, työeläkeyhtiö Eläke-Fennia ja henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia. Yhdessä Fennia-ryhmä tarjoaa asiakkailleen monipuolista asiantuntija-apua vakuutusasioiden hoidossa, riskienhallinnassa, säästämisessä sekä työhyvinvoinnin edistämisessä. Fennia-ryhmässä työskentelee yli 1 200 vakuuttamisen ammattilaista ympäri maata.

Haaste

Fennian tavoitteena oli luoda yhdenmukainen ja yksinkertainen projektinhallintamalli, jonka avulla

  • varmistetaan Fennian strategian toteutumista projektien osalta
  • voidaan priorisoida projekteja yhdenmukaisin kriteerein
  • resursoidaan henkilöresursseja tehokkaasti ja hallitaan koko projektin elinkaari
  • voidaan viestiä projektien tila yhtenäisin termein

Ratkaisu

Fennia päätti luoda yhtenäisen projektimallin ABC Projektimallin pohjalta. Samassa projektissa otettiin käyttöön tietojärjestelmä tukemaan laadittua projektimallia sekä yksittäisen projektin johtamisen että salkunhallinnan osalta.

Hyödyt

Fennian projektit johdetaan kaikki Fennian PROMA-mallin avulla. ABC Projektimalliin perustuva PROMA on erityisesti luonut pohjan projekteihin liittyville päätöksentekoprosesseille ja yhdenmukaistanut projektien hallinnan ja raportoinnin. ABC Projektiluokitus antaa mahdollisuuden kevennettyyn prosessiin helpompien projektien osalta. Projektimalli ja tietojärjestelmä yhdessä helpottavat resurssienhallintaa ja projektisalkunhallintaa mahdollistaen tulevien tarpeiden paremman ennakoinnin.

Takaisin referenssihin