Kieli Valikko

Fortum: Mittavan projekti edellytti ryhtiliikettä projektijohtamisen käytäntöihin 

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä.
 
Kaikki sähkön jakelumittarit tulee Suomessa lakisääteisesti digitalisoida vuoden 2014 loppuun mennessä.
 
Fortum investoi älykkääseen, kaksisuuntaiseen viestintään perustuvaan mittarinhallintajärjestelmään Suomessa osana asiakaspalvelunsa jatkuvaa kehittämistä. Yhteensä 550 000 kotitalous- ja yritysasiakasta Fortumin verkkoalueilla liitetään järjestelmään vuoden 2013 loppuun mennessä. Ensimmäiset uudet mittarit asennettiin vuonna 2010. Kokonaisinvestoinnin arvo yhdeksän vuoden aikana on noin 170 miljoonaa euroa ja se sisältää älykkäiden mittareiden hankinnan, asennuksen, järjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden käytön ja kehityksen.

Projektin tuotoksena syntyvä etäluenta auttaa Fortumin asiakkaita energiansäästössä. Monissa kotitalouksissa pyritään pienentämään sähkön kulutusta ja parantamaan energiatehokkuutta. Toistaiseksi haasteena on ollut se, että oman kodin tai kesäasunnon kulutusta on ollut vaikea seurata tarkasti. ”Ihmiset eivät välttämättä tiedä, kuinka paljon he käyttävät sähköä. Etäluettavan mittarin ansiosta laskutus perustuu todelliseen kulutukseen, jolloin oman talouden energiatehokkuutta on helpompi miettiä”, kertoo projektin päällikkö Heikki Linnanen.

Haaste

Perustettu AMM-projekti on Fortuminkin mittakaavassa merkittävä. Haastetta projektinhallintaan toivat:
 • Investoinnin merkittävä koko
 • Sidosryhmävaikutukset: projekti koskettaa konkreettisesti satojatuhansia suomalaisia
 • Osana projektia tehdään myös parannuksia asiakaspalvelun, laskutuksen ja taloushallinnon prosesseihin järjestelmiin, jotka ovat kriittisiä Fortumin liiketoiminnan ja kassavirran kannalta
 • Projektin osapuolina on lukuisia toimittajia ja ne tulevat eri kulttuureista:
  • Kokonaisurakka ja mittarinhallintalaitteisto: Telvent
  • Mittarien toimitus Telventin alihankkijana: Echelon◦Mittarien asennus: Eltel Networks
  • Lukuisia järjestelmätoimittajia kehittämässä Fortumin olemassa olevia tietojärjestelmiä
 • Lakisäädöksiin pohjautuva lukittu aikataulu

Ratkaisu

Fortumin projektinhallintamalli perustuu Projekti-Instituutin ABC Projektimalliin. AMM-projektissa haluttiin yleisen projektimallin lisäksi täsmentää projektinhallinnan menetelmiä sekä työkalujen käyttöä. Fortum valitsi Suomen Projekti-Instituutin kumppaniksi projektinhallinnan prosessien kehittämiseen sekä työkalun käytön tukemiseen.
 
Tukipalvelun alussa määrittelimme yhdessä keskeisimmät projektinhallinnan prosessit (vaatimusten-, aikataulun-, kustannusten-, resurssien-, muutosten- ja riskienhallinta) sekä näiden toteuttaminen tietojärjestelmiä hyödyntäen. Keskeisimpänä projektinhallinnan tukijärjestelmänä oli Oracle Primavera, jonka käyttöön laadittiin erityiset prosesseihin sidotut ohjeet.
 
Myöhemmin keskityimme kehittämään pääprojektin ja osaprojektien välistä aikataulunhallintaa sekä toimittajaosapuolten aikataulunhallinnan integroimista pääprojektiin.
 
Osana tukipalvelua toteutetimme laajan valmennuskokonaisuuden, joka koostui yhdeksästä moduulista. Integroimme valmennuksessa vahvasti toisiinsa projektinhallinnan yleiset parhaat käytännöt, AMM-projektissa sovitut toimintatavat sekä Primavera-järjestelmän käytön. Valmennus antoi Fortumin kokeneille osaprojektipäälliköille myös lisää teoreettista valmiutta, jonka avulla he suorittivat pian IPMA C -sertifioinnin.
 
Projekti-Instituutin konsultti kuului myös vuoden ajan projektin johtoryhmään tehtävänään jatkuvasti sparrata projektinhallinnan käytäntöjä. Projekti-instituutin konsultti vastasi master-aikataulun ylläpidosta. Lisäksi konsulttimme tarjosi viikoittaista projektiklinikka-muotoista tukea kunkin osaprojektin projektipäällikölle.
 

Hyödyt

Vuoden 2011 alkupuolella AMM-projekti on hyvässä vauhdissa. Aikataulun- ja kustannustenhallinta toimii. Sähkömittarien asennus sekä järjestelmäkehitys etenevät aikataulussa. Yksittäiset osaprojektien päälliköt kykenevät itsenäisesti vastaamaan omien vastuualueidensa projektinhallinnasta.
 
Ulkopuolisen sparraajan käyttö auttoi merkittävästi suunnittelun ja seurannan kurinalaisuuden säilyttämisessä. Toteutettu projektinhallinnan malli näytti myös kyntensä aikataulujen ja hankkeen laajuuden muuttuessa”, sanoo Heikki Linnanen.
 

Takaisin referenssihin