Kieli Valikko
refe patria shutterstock 93443800 1140 380

Patria Oyj: Pitkäjänteistä projektiosaamisen kehittämistä

Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus- ja ilmailuteollisuuskonserni, joka toimittaa omaan erityisosaamiseensa ja kumppanuuksiin perustuvia, kilpailukykyisiä ratkaisuja asiakkailleen. Patria on nopeasti kehittynyt noin 3400 osaajan teknologiakonserniksi, jossa tuotteiden teknistymisen myötä panostetaan voimakkaasti tuotekehitykseen ja tuotteiden elinkaaripalveluun. Monipuolisen tuotannon liikevaihdosta noin 14 % tulee siviilituotannosta.

Haaste

Patria on korkean teknologian yritys, jossa asiantuntijuus ja osaaminen korostuvat. Projektiosaaminen on keskeinen kilpailutekijä, koska valtaosa isoista uusista asiakastoimituksista toteutetaan projekteina. Patrian liiketoiminta on viimeisen vuosikymmen aikana kansainvälistynyt kovaa vauhtia ja toimitusprojektit ovat muuttuneet tuoteprojekteista ratkaisutoimituksiksi.

Projektipäällikön tehtävä on vaativa, koska hänellä tulee olla valmius ottaa kokonaisvastuu projektinsa johtamisesta ja toteuttamisesta. Yksittäisten projektien onnistuminen vaikuttaa koko Patrian onnistumiseen, korostaen tarvetta kansainvälisen tason projektiammattilaisille.  

Ratkaisu

Vuoden 2008 elokuussa aloitimme ensimmäisen Patrian kokeneiden projektiammattilaisten koulutusohjelman. Ensimmäisen ohjelman toteutuksen ohessa kehitimme ja yhtenäistimme Patrian toimintatapoja projekteissa. Ohjelman jälkeen Patrian projektiosaamisen kehittämistä jatkettiin puolen vuoden valmennusohjelmilla ja muilla koulutuksilla.

Tavoitteena oli valmentaa projektipäälliköitä ja kehittää koko organisaation osaamista projektijohtamisesta. Valmennusohjelmissa kehitettiin myös projektijohtamisen menetelmien soveltamista Patrian liiketoimintaympäristössä. Pitkät ja monipuoliset valmennusohjelmat mahdollistivat myös kokemusten jakoa ja yhteistyötä eri liiketoimintayksiköiden sekä projektin myynti- ja toteutusvaiheen välillä. 

Hyödyt

Projektipäälliköiden osaamistason nousun myötä projektikulttuuri on kehittynyt koko organisaatiossa. Käytännönläheiset valmennusohjelmat ovat mahdollistaneet asiantuntijoiden verkostoitumisen ja kasvun ammattimaisina projektipäälliköinä. 

Panostaminen Patrian projektitoiminnan kehittämiseen jatkuu edelleen ja sillä on johdon vahva tuki. Ensimmäisen valmennusohjelman ohessa kehitetyt uudet toimintatavat on otettu käyttöön ja ne ovat parantaneet projektien johtamista eri liiketoimintayksiköissä.