Kieli Valikko

ProPeikko – Peikon puolesta

Peikko Group on betonirakentamisen liitostekniikkaan ja liittopalkkeihin keskittynyt yhtiö, jolla on omaa myyntitoimintaa yli 30 maassa ja tuotannollista toimintaa yhdeksässä maassa. Yrityksen liikevaihto on varsin lyhyen ajanjakson aikana yli kolminkertaistunut (2013: ennuste 125 M€), henkilöstö yli nelinkertaistunut (2013: 1000 työntekijää). Ennen kaikkea kansainvälistyminen on tuonut liiketoimintaan monimutkaisuutta. Ei ollut sinänsä siis mikään ihme että vuonna 2011 Peikon johto ymmärsi, että vanhat mallit eivät enää toimineet uudessa tilanteessa, vaan tarvittiin uusi tapa hallita etenkin tuotekehitys- ja investointiprojekteja.


Peikon ProPeikko-projektisalkunhallinnassa tavoitteena oli päätöksentekokyvyn parantaminen: lisääntynyt läpinäkyvyys, parempi päätöksentekoprosessi, parempi muutosten hallinta. Lisäksi nähtiin tärkeänä, että yksittäisten projektien hoitoa piti voida parantaa, sillä entistä useammissa projekteissa oli jäseniä yrityksen eri toiminnoista ja maaorganisaatioista. Tarvittiin yhteinen Peikko-kieli siitä, missä vaiheessa mikäkin projekti on. Itse projektisalkunhallinnan nimi, ProPeikko, oli myös tärkeä viesti organisaatiolle siitä mitä oltiin tekemässä.


Salkunhallinnan käyttöönotto vei toimittajavalintoineen noin puolitoista vuotta. ”Projektin läpivienti viivästyi keväällä 2012, kun ymmärsimme vasta prosessin aikana sen, että tehtävään tarvittiin päätoiminen PMO, ProPeikko Manager. Asiat eivät vain ala tapahtua, jos ei päätoimista omistajuutta ole”, kertoo Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen.


Mikä on sitten muuttunut Peikolla ProPeikon myötä?

Peikko Groupin johtoryhmä tietää nyt tarkalleen mitä projekteja on menossa ja ennen kaikkea mitä EI ole menossa. Toisaalta tiedetään koko ajan myös tarkemmin mitä projektit maksavat, mitkä ovat niiden aikataulut ja miten ne on resurssoitu. Jo yksistään se, että jokaisella projektilla on nimetty projektipäällikkö, vastuuhenkilö, joka tekee päivitetyn kuukausiraportin säännöllisesti, on tärkeä asia joka on lisännyt suoritusvoimaa. Jokaisella projektilla on luonnollisesti omistajana joku johtoryhmän jäsenistä. Peikon johtoryhmä kokoontuu noin 6-7 kertaa vuodessa ja jokaisen kokouksen olennainen osa on ProPeikko Managerin valmistelema status update ja gate-katselmointi, joka tehdään ilman erillisiä raportteja Thinking Portfolio -työkalulla.


”Kokonaiskuva auttoi Peikkoa ymmärtämään, että meillä oli menossa vaikka minkälaisia juttuja. Tärkeimmät päätökset keväällä 2013 olivat esimerkiksi niitä, joissa päätimme lopettaa projekteja tai laittaa ne ”holdiin”, jotta voisimme tehostaa resurssien käyttöä. Toisaalta olemme ymmärtäneet, että joissakin tuoteryhmissä tai segmenteissä emme ole tekemässä yhtikäs mitään, vaikka pitäisi - uusiakin hankkeita on käynnistetty. Ylipäänsä johtoryhmän ymmärrys on lisääntynyt siitä mikä on tärkeää ja mikä ei.”, toteaa Topi Paananen ”Kaiken kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä Projekti-Instituutin apuun ja Thinking Portfio -työkaluun. Olemme oppimiskäyrällä vielä täysin alussa, mutta osaavien ja joustavien kumppanien kanssa tuloksia saadaan aikaan nopeasti. Jatkossa keskitymme yksittäisten projektien menestykselliseen toteuttamiseen ja yksittäisten projektipäälliköiden koulutukseen: oikeilla työkaluilla projektien läpimenoaikoja voidaan lyhentää ja resurssien käyttöä tehostaa”, kertoo ProPeikko Manager Jukka Nykänen.


Artikkeli on julkaistu PRY:n Projektitoiminta-lehdessä 2/2013.