Kieli Valikko
Resurssienhallinta

PM Master -valmennusohjelman osallistujakokemuksia


PM Master on projektitoimistojen johtajien ja asiantuntijoiden sekä projektitoiminnan kehittäjien valmennusohjelma. Tutustu PM Masteriin

 


"Osallistuin PM Master -koulutukseen tavoitteena saada CPMO -sertifikaatin lisäksi lisää tietoa projektikulttuurin kehittämiseen ja salkunhallintaan. Koulutus vastasi hyvin odotuksiani ja sain työkaluja niin salkunhallintaan kuin muutoksenjohtamiseenkin. Koen, että valmennuksesta saamani konkreettiset eväät tukevat hyvin työtäni PMO päällikkönä projektitoiminnan kehittämistehtävissä sekä omaa ammatillista kehittymistäni. Voin lämpimästi suositella koulutusta vastaavissa tehtävissä työskenteleville."


-Sirpa Roos, PMO päällikkö, Kunnan Taitoa Oy"PM Masterista odotin oppivani uusia työkaluja ja toimintatapoja uudistusten läpivientiin omassa organisaatiossani. Parasta valmennusohjelmassa oli tekemällä oppiminen sekä teorian ja käytännön yhdistäminen sopivassa suhteessa. Käytännön harjoituksista paras oli hyötykartan tekeminen. Valitsin Projekti-Instituutin valmennuksen, koska se tuki aikaisempia valintojani. Olen saanut valmennusohjelmalta paljon, PM Masterissa on hinta-laatusuhde kohdallaan. Suosittelen."

-Kirsi Vikström, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu


 

”Suosittelen lämpimästi valmennusta erityisesti PMO tehtävissä toimiville. Monipuolisesta kokemuksestani huolimatta sain valmennuksesta runsaasti uutta tietoa salkunhallinnasta, projektien linkittymisestä strategiaan ja erilaisista menetelmistä. Mielenkiintoista oli myös perehtyminen Peili™ -käyttäytymisprofiiliin, omien vahvuuksieni läpikäynti ja sen antamat uudet näkökulmat itseeni muiden silmin. Herätti paljon ajatuksia ja ideoita siitä, miten tietoa voi hyödyntää työssäni. Valitsin PM Master -valmennusohjelman, koska olen vähän aikaa sitten aloittanut uuden työn PMO kehittämistehtävissä ja koen valmennuksen paitsi tukevan päivittäistä työtä, myös omaa ammatillista kehitystä. Erityisesti CPMO -sertifikaatti on hyvä lisä ansioluetteloon. Valmennuksessa parasta oli kokonaisuus ja mahdollisuus suorittaa sertifikaatti sen osana.”

-Niina Maijala, Project Management Officer (PMO), Sanoma Pro Oy


 

”Osallistuin PM Masteriin projektinjohtamistaustalla tavoitteena selvittää, miten pystyisimme tehostamaan projektitoimintaa asiantuntijaorganisaatiossamme sekä vastaamaan vastakäynnistetyn ohjelman haasteisiin. Erittäin monipuolinen ja kattava valmennusohjelma, suosittelen sitä kaikille organisaation projektitoiminnan kehittämiseen perehtyville. PM Master antoi hyvän kokonaiskuvan projektijohtamisen, salkunhallinnan ja ohjelma- &muutosjohtamisen eri osa-alueista. Valmennus antoi paljon tietoa, case-esimerkkejä sekä konkreettisia valmiuksia ja käytäntöjä, joita voi soveltaa käytäntöön jo kurssin aikana organisaation projektikulttuurin kehittämiseksi.”

-Petteri Lehtonen, pääinsinööri ELSA-projektissa, Fortum Generation, Engineering & Projects


 

”Osallistuin PM Master -valmennukseen vahvistaakseni projekti- ja salkkujohtamisen osaamistani ja saadakseni uusia ajatuksia projektitoiminnan kehittämiseen. Valmennus vastasi odotuksiini ja antoi paljon enemmänkin; kaikista arvokkaimpana antina pidin koulutuspäivien aikana käytyjä keskusteluja ja ryhmätöitä, joissa saimme toimia ”projektijohtamisen konsultteina” toinen toisillemme. Oli silmiä avaavaa, opettavaista ja toisaalta rohkaisevaa kuulla muiden organisaatioiden kohtaamista haasteista sekä saada uusia ideoita ja työkaluja omaan kehitystyöhön. Erityisen hyödyllisinä aiheina oman organisaationi kannalta pidin strategisen suunnittelun kytkentää salkunhallintaan sekä ohjelmajohtamisen periaatteita. Ohjelmajohtaminen on meillä varsin uusi aluevaltaus, johon saimme PM Masterin myötä paljon uusia eväitä.”

-Mirja Karhapää, pääsuunnittelija, Fortum Power and Heat Oy


 

”PM Master -koulutus toimii hyvänä pohjana ennen organisaation projektikulttuurin luomista. Koulutuksessa saa hyvät perustiedot projektitoiminnan kehittämisestä ja kulttuurista. Organisaatiossamme on otettu käyttöön yksittäisen projektin ABC-luokittelu ja tavoitteena olisi siirtyä yksittäisen projektin johtamisesta organisaation kattavaan projektisalkunhallintaan. Tähän tavoitteeseen sain paljon konkreettisia työkaluja, etenemistapoja sekä koulutusta. Koulutuksen aikainen verkostoituminen ja tutustuminen muiden organisaatioiden tapaan hoitaa projektikulttuuria antoi paljon uusia ideoita ja ajatuksia tuleviin koitoksiin. Suosittelen PM Master koulutusta ennen kuin organisaation projektikulttuuria tai salkunhallintaa aletaan kehittää pidemmälle.”

-Jaakko Sivusuo, projektipäällikkö, Patria Aviation Oy”Osallistuin PM Masteriin siinä vaiheessa kun PMO toiminta oli jo vakiintunut yhtiössämme. Jälkikäteen arvioiden moni asia PMO:n kehityksessä olisi ollut helpompi tehdä sen jälkeen kun oli keskustellut kollegoiden kanssa ja kuullut asiantuntijoiden oppeja. Arvioin, että silti sain kurssilta paljon PMO:n jatkokehitykseen, sekä uskon vahvistusta asioiden läpivientiin. Lisäksi projektijohtaminen on aihe, jossa on aina parannettavaa ja mitä enemmän tiedät, sen mielenkiintoisemmaksi asia muuttuu. PM Master on yksi parhaita koulutuksia sekä PMO vetäjille, että isoista projektikokonaisuuksista vastaaville. Mielestäni parhaan hyödyn koulutuksesta saa, jos samasta organisaatiosta osallistuu 2-3 henkilöä ja lisäksi on jokin akuutti kehitystarve tai projekti meneillään, jota voi yhdessä keskustella ja kehittää koulutuksen aikana.”

-Matti Kylämarkula, Head of PMO, Neste Oil ICT


 

”Loistava valmennusohjelma. Suosittelen valmennusta kaikille organisaation projektitoiminnan kehittämisestä vastaaville. Tämä investointi ei mene hukkaan. Julkisella sektorilla projektitoiminnan ja sen oikean organisoinnin merkitykseen on vasta nyt alettu kiinnittämään huomiota. Näin myös meillä Kuntaliitossa. Valmennus osui juuri oikeaan aikaan, sillä olimme käyttöön ottaneet uuden ABC -malliin pohjautuvan projektijohtamisen mallin ja tarvitsimme tukea laajemminkin organisaatiomme projektitoiminnan kehittämisessä. Valmennus tarjosi tähän erittäin hyvät lähtökohdat. PM Master- ohjelma antoi kokonaiskuvan projektijohtamisen eri osa-alueista ja projektisalkunhallinnan kehittämisestä sekä onnistuneen muutosohjelman toteuttamisen edellytyksistä. Sain valmennuksesta myös paljon eväitä organisaatiomme projektikulttuurin kehittämiseen. Heti käytäntöön sovellettavat konkreettiset esimerkit ja työkalut olivat valmennuksen yksi parhaista anneista.”

-Tiina Rinne, ohjelmakoordinaattori, Suomen Kuntaliitto


 

”PM Master -ohjelma on hyvä investointi. Nykyään yrityksissä strategiset tai muuten kompleksiset projektit ovat yhä suuremmassa roolissa. Näiden hallinnoinnissa ei onnistuta ja pahimmillaan liiketoimintahyödyt jäävät saavuttamatta, jos yrityksissä ei ole projektijohtamisen viitekehystä tuntevia ihmisiä. Meillä Altiassa projektit ovat strategian toteutuksen keskeinen väline, joten pystyn todella hyödyntämään kattavasta valmennuksesta saamiani uusia ajatuksia työssäni. Erityisesti sain uutta näkemystä projektisalkun hallintaan ja projektitoiminnan kehittämiseen. Ehdoton bonus koulutuksessa oli verkostoituminen muissa yrityksissä toimivien kollegoiden kanssa. Painimme kaikki samojen haasteiden parissa ja nyt voimme vaihtaa parhaita käytäntöjä keskenämme.”

-Minna Ahonen, Development Manager, Altia Oyj”Yrityksemme projektitoimisto oli juuri perustettu ja yksittäisen projektin hallintaan liittyvät perusasiat oli saatu ”valmiiksi”. Tässä vaiheessa etsin lisää tietoa ja näkemystä, miten projektitoiminnan ja salkunhallinnan kehitystä pitäisi jatkaa. PM Master -valmennus antoi kehitystyöhön uutta näkökulmaa ja käytännön valmiuksia. Valmennuksen jälkeen on myös ollut helpompi tarkastella projekteja ja projektisalkkua strategian toteuttajana. Erilaisista yrityksistä ja erilaisissa rooleissa toimivista henkilöistä koostunut valmennusryhmä antoi paitsi uusia ajatuksia myös mahdollisuuden vertailla toimintatapoja ja hyödyntää parhaita ratkaisuja tai toisaalta välttää pahimpia karikkoja.”

-Varpu Sonck, suunnittelupäällikkö, S-Pankki Oy