Kieli Valikko

Roclalla projektitoimintaa kehitetään laajasti

Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaarenaikaisia ylläpitopalveluita ja tietovirtoja. Rocla tarjoaa asiakkaille lähimarkkinoillaan kattavaa trukkialan palvelua: laajan trukkivalikoiman, kaluston vuokrauksen ja ylläpidon sekä trukkitarkastus-, koulutus- ja trukkitietopalvelut. 


Suomen Projekti-Instituutti tuotti Rocla Oyj:lle kehittämänsä ABC ProjektimallinTMp> käyttöönoton ja sitä tukevaksi tietojärjestelmäksi Microsoft Office Project 2003 Server - tietojärjestelmän (MSP 2003) Rocla Oyj:n tuotekehitysprojektien, toimitusprojektien sekä sisäisten kehitysprojektien hallinnan sekä koko konsernin salkunhallinnan tueksi.


Kehitysprojekti jakautui kolmeen päävaiheeseen:


  1. Suunnittelu- ja työstövaihe, jonka aikana ABC Projektimalli muokattiin ja MSP 2003 konfiguroitiin Roclan tarpeita vastaavaksi.
  2. Koulutusvaihe, jonka aikana ABC Projektimallin Roclalle laadittu sovellus lanseerattiin organisaatioon ja MSP 2003 käyttö koulutettiin henkilöstölle.
  3. Tukivaihe, jonka aikana Projekti-Instituutin asiantuntijat tukivat Roclan projektitoiminnan avainhenkilöitä projektimallin sekä MSP 2003 käytön alkuvaiheissa ja pyrkivät yhteistyössä ratkaisemaan ilmeneviä ongelmia.