Kieli Valikko

Ruukki Constructionin projektitoiminnan arviointi


Ruukki Construction on vaativien rakentamisprojektien osaaja. Ruukin osaaminen on tunnustettua niin suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa, kattaen projektiliiketoiminnan kaikki vaiheet. Esimerkiksi Pohjoismaiden suurimman kauppakeskuksen Mall of Scandinavian teräsrungon suunnittelu, valmistus ja asennus on Ruukin taidonnäyte.

Haaste


Ruukki Constructionin projektiliiketoiminnalla on pitkät perinteet ja Ruukin projektipäälliköt ovat ammattilaisia omassa roolissaan. Ruukin liiketoiminta on kansainvälistynyt ja kokonaisuudet ovat entistä vaativampia. Yhteiset toimintajärjestelmät ovat olleet käytössä jo vuosia, mutta niiden noudattaminen on vaihdellut projekteittain ja maittain. Ymmärrys siitä, että tuloksellinen projektitoiminta vaatii yhteiset toimintatavat, ei ollut jalkautunut koko organisaatioon.

Liiketoimintaympäristön muuttuminen ja hankkeiden monimutkaistuminen on asettanut uudet haasteet myös projektitoiminnalle. Aiemmin hyväksi todettuja toimintatapoja on pitänyt muuttaa vastaamaan uutta monimutkaisempaa toimintaympäristöä. Vaikka suurin osa projekteista saavuttaa hyvin tavoitteensa, haasteeksi on muodostunut onnistumisten epätasaisuus. Tämä vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan tulokseen. Syitä epätasaiseen onnistumiseen oli kuitenkin hankala tunnistaa.

Ratkaisu


Nostaakseen ymmärrystä yhteisten toimintatapojen tärkeydestä ja sitouttaakseen henkilöstöä tuleviin kehitystoimenpiteisiin, Ruukki lähti toteuttamaan yhteistyössä Suomen Projekti-Instituutti Oy kanssa projektitoiminnan kehityssuunnitelman laadintaa. Suomen Projekti-Instituutti Oy tarjosi Ruukille analyyttisen tavan haasteen ratkaisemiseksi sekä vuosien kokemuksensa vastaavista tilanteista muissa organisaatioissa. Perustana olivat laajat kyselyt projektihenkilöstöltä ja niitä täydentävät avainhenkilöiden haastattelut 
Kehitystoimista suurin osa oli ruukkilaisten tiedossa. Kehityssuunnitelma selkeytti tilannetta, lisäsi ymmärrystä yhteisten toimintatapojen tärkeydestä ja nosti sitoutumista niihin.

Tuloksena Ruukille muodostui selkeä kokonaiskuva siitä mitä heidän projektiliiketoiminnassaan kannattaa lähteä kehittämään mahdollisimman suuren hyödyn saavuttamiseksi. Lisäksi laadittiin pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma jatkuva kehitys tavoitteena.

Palvelun pohjana käytettiin Suomen Projekti-Instituutti Oy:n Infocus -arviointikehystä -arviointikehystä, jonka tarkoituksena on perustella investoinnit projektitoiminnan kehittämiselle sekä luoda kehityssuunnitelma asiakkaan projektitoiminnan kehittämiseksi. Palvelu perustuu asiakkaan projektitoiminnan kypsyyden arviointiin, jonka tulosten pohjalta kehityssuunnitelma laaditaan. Arviointi ja kehityssuunnitelman laadittiin Ruukin ja Suomen Projekti-Instituutti Oy:n konsulttien yhteisenä projektina.