Kieli Valikko

SPR Veripalvelu kehittää projektikäytäntöjään jatkuvasti


Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko maan veripalvelutoiminnasta. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta koko Suomessa potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Valmistamme Suomessa käytettävät verivalmisteet ja huolehdimme niiden jakelusta sairaaloille. Toimintaamme kuuluu myös lääkkeiden jakelu.

Tarjoamme sairaaloille myös laboratoriopalveluja, kantasolu- ja kudosvalmisteita sekä elinten, kudosten ja kantasolujen siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vahvaa asiantuntemustamme tukee tutkimus- ja kehitystoiminta. Vuosibudjettimme on noin 70 milj. euroa ja työllistämme noin 550 henkilöä 16 eri paikkakunnalla.

Haaste


Jotta SPR Veripalvelun toiminnan kehittäminen olisi hallittua ja tuloksellista, on ollut tarpeellista kehittää projektiosaamista, yhtenäistää projektien toimintatapoja sekä helpottaa kokonaisuuden johtamista projektisalkunhallintaa kehittämällä.

Ratkaisu ja hyödyt


SPR Veripalvelussa on ollut jo useamman vuoden käytössä projektimalli, joka pohjautuu Projekti-Instituutin
ABC Projektimalliin. Alussa hyödyt yhtenäisestä toimintatavasta ja dokumenttipohjista näkyivät etenkin yksittäisten isojen, yksikkörajat ylittävien projektien kohdalla. Vähitellen olemme saaneet koko projektisalkun parempaan hallintaan ja projektimaisia työskentelytapoja on otettu käyttöön myös pienemmissä, yksiköiden sisäisissä kehityskohteissa. 

Projektimallin käyttöönottoa ja soveltamista on tukenut projektipäällikkökoulutus. Olemme olleet tyytyväisiä siihen, että Projekti-Instituutin kouluttajien kanssa on ollut mahdollista joustavasti suunnitella ja toteuttaa koulutus sisäisinä koulutuspäivinä, joissa esimerkkitapauksina on voitu käsitellä omia ajankohtaisia hankkeitamme.

Viime vuonna toteutettiin projektitoiminnan arviointi. Arviointi kohdistui kaikille projektikulttuurin osa-alueille. Arviointi toteutettiin laajana kyselynä, jota täydensi Projekti-Instituutin asiantuntijoiden tekemät haastattelut esimerkkiprojektien projektipäälliköille ja omistajille.  Arvioinnin pohjalta tunnistimme asioita, jotka jo toimivat riittävän hyvin ja saimme uusia ajatuksia siitä, miten jatkamme projektitoiminnan kehittämistä edelleen.