Kieli Valikko

Tieto Oyj:n projektiammattilaisten osaamisen kehittäminen


Tieto on palveluyhtiö, joka tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja. Noin 16 000 asiantuntijaa lähes 30 maassa tekevät yhtiöstä yhden johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaalin markkinajohtajan. Yhtiö on erikoistunut alueisiin, joilla sen asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeiden tuntemus on syvintä. Yhtiön toiminta perustuu vahvaan asiakaskeskeisyyteen sekä pohjoismaiseen asiantuntemukseen.


Haaste


Nykyiset tietotekniikkaprojektit ovat entistä suurempia, monitahoisempia ja vaativampia. Tämä tuo uusia vaatimuksia myös projektipäällikön rooliin – sujuva ja onnistunut projekti on yksi liiketoiminnan menestyksen ehtoja. Tiedon projektinhallintamallin yhtenäistäminen nosti esiin uusia tarpeita: projektipäälliköiden osaamispolun yhtenäistämisen sekä projektinhallinnan osaamisen parantamistarpeet niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Uusi malli haastaa myös projektin omistajan ja ohjausryhmän tarkentamaan rooliaan, jotta projektille asetetut tavoitteet vastaavat liiketoiminnallisiin vaatimuksiin.


Ratkaisu


Tieto on kehittänyt yhtenäisiä opintopolkuja  tukemaan liiketoimintastrategiaansa. Näiden opintopolkujen keskeisiä kursseja toteutetaan useissa eri toimintamaissa. Käytännön kokemuksen lisäksi opintopolku tarjoaa projektipäällikölle sekä ammatillisen kehittymis- että urapolulla etenemismahdollisuuden. Opintopolku koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta, joissa käsitellään uran eri vaiheissa oleville projektipäälliköille keskeisiä aiheita. Opintopolun laajimman kokonaisuuden, Tieto PM Professional -valmennusohjelman, on suorittanut jo yli 500 projektipäällikköä. Syksyllä 2014 Tieto PM Professional päivitettiin rakenteeltaan, ja uusin versio kulkee nyt nimellä  Tieto PM Expert. Samalla lähdettiin kehittämään myös Tieto PM Master -valmennusohjelmasta uutta, valinnaisiin syventäviin moduuleihin perustuvaa versiota, joka lanseerataan syksyllä 2015. Valmennusohjelmat on kytketty IPMA:n C- ja B-tason sertifiointiin, ja myös PMI-sertifiointia tuetaan.


Hyödyt


Yhtenäiset ja korkeatasoiset opintopolut yhtenäistävät Tiedon projektipäälliköiden osaamisen eri maissa. Esimerkiksi projektijohtamisen käsitteet yhdenmukaistuvat ja koko projektitoiminnan kulttuuri kehittyy organisaatiossa samaan suuntaan. Käytännönläheiset valmennusohjelmat mahdollistavat Tiedon asiantuntijoiden verkostoitumisen ja jatkuvan kasvun ammattilaisina.

Valmennusohjelman myötä Tieto pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä useammin myös sertifioituja projektipäälliköitä.