Kieli Valikko

TVR käynnisti systemaattisen projektitoiminnan kehittämisen

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) päätehtävä on ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittaminen. Tavoitteemme on olla asiantunteva ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän toimija sekä luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani. Asiakkaitamme ovat kaikki Suomen työnantajat, ja asiakaslähtöisyys on keskeisessä roolissa toimintamme kehittämisessä.

Haaste: Paljon projekteja, vaihtelevia työtapoja

Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, digitalisaatio ja muut toimintaympäristön muutokset olivat saaneet aikaan sen, että meillä oli meneillään useita samanaikaisia projekteja. Emme olleet riittävästi varautuneet niiden aiheuttamaan työmäärään. Huomasimme, että meillä ei ollut yhtenäistä tapaa johtaa projekteja ja myös projektiosaamisessa oli kehitettävää.

Suomen Projekti-Instituutin kokeneiden ja osaavien asiantuntijoiden avulla käynnistimme projektikulttuurin kehittämisen. Tavoitteenamme on, että projektijohtaminen tulee osaksi kokonaisjohtamista.

Yhtenäisestä projektimallista perusta projektitoiminnan kehittämiselle

Projekti-Instituutin Leijona-projektijohtamismallin käyttöönotto antoi meille perustan yhtenäisen projektitoiminnan kehittämiselle. Jo mallin käyttöönotto työpajoineen lisäsi huomattavasti projektiosaamistamme. Nimesimme projektijohtamismallin TVR:ssä Ratti-malliksi. Osaamistamme laajennettiin myös eritasoisilla sekä sisäisillä että Projekti-Instituutin valmennuksilla. 

Mallin käyttöönoton myötä projektisalkun johtaminen on tullut osaksi johdon työskentelyä ja antanut läpinäkyvyyttä projektitoimintaan. Uuden oppiminen ja projektitoiminnan kehittäminen ovat tosin jatkuva prosessi, ja myös meillä TVR:ssä työ tämän eteenpäin viemiseksi jatkuu.

Mia Hällström, Viestintä- ja kehityspäällikköLeijona-projektijohtamismalli on julkishallinnon tarpeisiin kehitetty, ABC projektijohtamismalliin perustuva hankkeiden ja projektien johtamisen menetelmä. Tutustu Leijona-projektijohtamismalliin