Kieli Valikko

Vaisalassa panostetaan projektien onnistumiseen

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Lähes 80-vuotisen kokemuksensa avulla yritys mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1600 ammattilaista ympäri maailmaa.

Projekteille vahva tuki

Vaisalassa projektikulttuurin kehitystä on jo pitkään tehty systemaattisesti ja kaukonäköisesti. Vaisalan projektit ovat tärkeä osa yrityksen strategian toteuttamista. Onnistumisille luodaan hyvät edellytykset, ja projektien omistajat ymmärtävät olevansa vastuussa niiden onnistumisesta. Projektipäällikkyyttä arvostetaan Vaisalassa ammattina, joka myös vaatii omanlaistaan osaamista teknisen asiantuntijuuden lisäksi. Sen kehittämiseen panostetaan tarjoamalla kaikille projektipäälliköille mahdollisuutta osallistua puolivuosittain toteutettavaan R&D PM Professional -valmennusohjelmaan, johon on vuodesta 2008 alkaen osallistunut jo noin 60 Vaisalan projektipäällikköä. Samoihin valmennusohjelmiin osallistuu myös muiden yritysten tuotekehitysprojektien projektipäälliköitä. Se antaa mahdollisuuden projektinjohtamiskäytäntöjen vertailuun ja kokemusten vaihtoon, mitä osallistujat ovat pitäneet antoisana.

 

Opit heti käytäntöön

Projektipäälliköt pääsevät jo valmennuksen aikana kokeilemaan omissa ajankohtaisissa projekteissaan valmennuksessa oppimiaan käytännön menetelmiä. Valmennusohjelmaan kuuluu tärkeänä osana myös ihmisten johtaminen sekä fasilitointitaidot. Vaisalassa onkin totuttu siihen, että ohjelmaan osallistuvat projektipäälliköt vierailevat myös muiden projektiryhmien palavereissa harjoittelemassa erilaisia fasilitointimenetelmiä. Vaisalassa on tilaa ja aikaa oppimiselle ja toimintatapojen kehittämiselle – näin projektikulttuuri kehittyy jatkuvasti, ja sen tärkeänä osana vahvistuu yhtenäinen viitekehys, käsitteistö ja tapa toimia projekteissa.
PM Professional antaa myös valmiudet suorittaa IPMA C-sertifikaatti, johon projektipäälliköitä kannustetaan. Jokainen voi tämän jälkeen jatkaa osaamisensa syventämistä oman kiinnostuksensa mukaan osallistumalla esimerkiksi PM Master -valmennusohjelmaan tai IPMA Advanced -kursseille.