Kieli Valikko

Visma Software Oy kehittää projektikulttuuriaan laaja-alaisesti

Visma Software Oy on täyden palvelun ohjelmistotalo, joka kehittää, myy ja markkinoi toiminnanohjauksen ja asiakkuuksienhallinnan ohjelmistoja. Päätoimipaikkamme sijaitsee Espoossa ja muut toimipisteet Tampereella, Turussa, Kuusamossa, Jyväskylässä, Vaasassa ja Oulunsalossa.


Haaste

Visma Softwaren pitkän aikavälin strateginen tavoite on nousta pk-sektorin suurimmaksi toimijaksi kohderyhmässään sekä olla asiakastyytyväisyydessä ja tehokkuudessa toimialan kärjessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää mm. liiketoiminnan ja johtamisen kehittämistä projektien avulla.

Haasteena oli saada asiakastoimitusprojektien johtaminen, suunnittelu ja toteutus kuin myös tuotekehitys parempaan hallintaan. Luonnollisesti Visma Software haluaa tarjota ratkaisutoimitusten osana asiakkailleen korkeatasoista projektinjohtamista.


Ratkaisu

Projektikulttuurin kehittämisohjelma käynnistettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2006. Strategisena kehittämiskumppanina on toiminut alusta alkaen Suomen Projekti-Instituutti Oy. Kehittämistoimenpiteet ovat kohdistuneet kolmeen eri osa-alueeseen:

  • Henkilöstön projektiosaamisen kehittäminen kaikilla organisaation tasoilla
  • Yhtenäiset projektikäytännöt ja projektin prosessit perustuvat ABC Projektimalliin, joka on mukautettu Visman käytäntöihin ja myynnin prosesseihin ja nimetty ProVis-malliksi
  • Onnistumisen edellytysten luominen projekteilla on edellyttänyt johtamiskäytäntöjen muutosta ja sitä, että jatkuva tuki projektityölle luodaan ja sitä kehitetään edelleen

Hyödyt

Kehittämisen selkeimmät hyödyt ovat

  • Yhteisen projektikulttuurin tuoma selkeys ja tehokkuus yrityksen sisällä läpi organisaation, prosessien ja tuotelinjojen
  • Tehostunut ja nopeutunut asiakasprojektien läpivienti asiakkaan liiketoiminnan eduksi
  • Yhteinen projektimalli ratkaisujen toimittamiseen myös Visman ja sen kumppaneiden yhteisissä projekteissa