Kieli Valikko

Certified PMO Manager (CPMO)

CPMO on projektitoimiston johtamisosaamisen sertifikaatti. Sertifikaatin kompetenssivaatimusten osa-alueet ovat

1.    Projektikulttuurin kehittäminenCPMO sertifikaatti

2.    Projektinjohtamisen prosessit ja projektinjohtaminen

3.    Projektisalkunhallinta

4.    Muutoksen johtaminen ja ohjelmajohtaminen

5.    Projekti- ja projektisalkunhallinnan ohjelmistot

6.    Ihmisten johtaminen projekteissa ja fasilitointi

7.    Projektiosaamisen kehittäminen

Tutustu kompetenssivaatimuksiin tarkemmin: CPMO Competence Baseline (pdf) (321.3 KB)

Kenelle?

 • Projektitoimistossa tai vastaavassa toiminnossa työskenteleville henkilöille
 • Henkilöille, joilla on vastuullaan organisaation projektinjohtamisen kehittäminen
 • Projektisalkun hallinnasta vastaaville henkilöille
 • Projektipäälliköille, jotka haluavat laajentaa toimenkuvaansa ja osoittaa pätevyyttään projektitoiminnan kehittämiseen

Mitä sertifikaatti osoittaa?

 • Kykyä kehittää projektinjohtamisen käytäntöjä organisaatiossa
 • Kykyä kehittää projektisalkun johtamisen käytäntöjä organisaatiossa
 • Kykyä kehittää ohjelmajohtamisen käytäntöjä organisaatiossa
 • Osaamista muutoksen johtamiseen
 • Perustietämystä projektinjohtamisen menetelmistä
 • Ymmärrystä projektiosaamisen kehittämisestä organisaatiossa
 • Tietämystä projekti- ja projektisalkunhallinnan työkaluista ja niiden käyttöönoton  edellytyksistä


Kuka voi sertifioitua?

PM Master -valmennusohjelman läpikäynyt henkilö,

joka

 • On tehnyt ohjelmaan kuuluvan projektityön ja sen on arvioitu osoittavan henkilön kykyä hahmottaa oman organisaation projektitoiminnan kehitystarpeita ja kehittää niihin soveltuvia ratkaisuja ja
 • On suorittanut sertifikaattiin liittyvän tentin hyväksyttävällä tasolla

Myös PM Master aiemmin suorittanut henkilö voi sertifioitua. Näyttönä tarvitaan aikanaan PM Masterissa suoritettu projektitoiminnan kehittämistyö (tai vastaava työ) ja selvitys valmennusohjelman jälkeen tehdyistä projektitoimistotehtävistä.

Lisätietoa PM Master -valmennusohjelmasta >>


IPMA A sertifikaatin omaava henkilö,

jolla on

 • CV ja osoitus riittävästä kokemuksesta projektitoimistotehtävistä ja
 • IPMA Advanced -kursseista suoritettuna joku seuraavista:
  • Managing corporate project portfolios
  • Programme Management
  • Auditing PM (ei enää ohjelmassa)
  • Managing project orientated company

Kokenut projektitoimiston vetäjä,

jolla on

 • CV ja osoitus riittävästä projektitoimistotehtävä kokemuksesta ja
 • jokin IPMAn tai PMI:n projektinjohtamisen sertifikaateista ja
 • IPMA Advanced kursseista suoritettuna vähintään kaksi, joista yhden tulee olla joku edellisessä kohdassa mainituista kursseista.

Sertifikaatin kustannukset 
 • PM Master-valmennusohjelman yhteydessä sertifikaatti kuuluu valmennusohjelman hintaan, kun sekä kehittämistyö että tentti suoritetaan valmennusohjelman aikana.
 • PM Master alumnit: 450 € + alv
 • Muut: 650 € + alv


Kiinnostuitko sertifioinnista?

Ota yhteyttä: myynti@projekti-instituutti.fi