Kieli Valikko

Johtamistyylikartoitus

Kartoitus kertoo sinulle millainen on johtamistyylisi projektipäällikön roolissa. Kysely perustuu IPMA Competence Baseline 4.0:n People-näkökulmaan.

Siirry kartoitukseen

Kartoituksen tulos

Kartoituksen tulos näytetään nelikenttänä, joka syntyy kahdesta akselista: Johtamisen fokus sekä Motivaation lähde. Jokainen meistä sijoittuu kummallakin akselilla johonkin tiettyyn kohtaan, ja oma sijainti nelikentällä kuvaa meille tyypillisintä toimintatapaa sekä projektien johtamisessa että johtamisessa yleensäkin. 

Johtamisen fokus -akseli kuvaa portaatonta jatkumoa ihmisten ja asioiden johtamisen välillä. Ääripäistä käytetään usein myös englanninkielisiä määreitä Leadership – Management. Paras johtamisen auktoriteetti saavutetaan tutkitusti silloin, kun johtaja pystyy hyödyntämään molempia äärilaitoja [Zenger], joten Johtamisen fokus -akselilla jokaisen tulisi pyrkiä kohti tasapainoa, eli asteikon keskialuetta. Kumpikin äärilaita on hyvä ja tarpeellinen, mutta parhaisiin tuloksiin päästään silloin, kun johtaja kykenee yhdistämään ihmisten ja asioiden johtamisen yhdeksi tasapainoiseksi kokonaisuudeksi

Motivaation lähde -akseli kuvaa portaatonta jatkumoa sisäisen ja ulkoisen motivaation välillä. Sisäisen motivaation löytämistä pidetään usein tärkeämpänä kuin ulkoisten motivaatiotekijöiden läsnäoloa, mutta tutkimusten mukaan [Amabile, Cherry] parasta johtamista saadaan aikaan sekä auttamalla ihmisiä löytämään sisäisen motivaationsa että tukemalla sen muodostumista oikeanlaisella ulkoisella motivoinnilla. Tavoitteen tulisi siis (tietyin ehdoin) tälläkin akselilla olla asteikon keskivaiheilla. Muiden motivointi lähtee aina projektipäällikön omasta motivaatiosta, ja oma motivoitumistyyli heijastuu ja toistuu myös siinä, miten henkilö johtaa projekteja ja saa niissä toimivat motivoitumaan.

Myfocus_Johtamistyylikartoitus