Kieli Valikko

Projektiosaamisen testi


Testi antaa sinulle käsityksen omista tiedoistasi ja menetelmäosaamisestasi projektinjohtamisessa. Kysymykset pohjautuvat kansainvälisiin projektinjohtamisen standardeihin, eli kyselyssä mitataan ennemminkin projektinjohtamisen menetelmien ja teorian hallitsemista kuin käytännön kokemusta.

Varsinaisia kysymyksiä on 20 kappaletta, joille on annettu monivalintavaihtoehdot. Vain yksi vaihtoehdoista on oikein! Tämän osion keskimääräinen vastausaika on 10-15 minuuttia.


Siirry testiin