Projekti-Instituutti
Projektijohtamisen perusteet

Tunne itsesi - määritä johtamistyylisi

Projektiammattilainen on usein johtamassa henkilöitä joilla on aivan eri esimiehet. Niinpä projektipäälliköllä pitääkin olla kyky rakentaa luottamusta, motivoida, neuvotella ja antaa palautetta rakentavasti, jotta hän saisi auktorisoitua itsensä muiden projektiin osallistujien silmissä.

Lue Juuso Äikkään blogi johtamistyylistä ja tee maksuton kartoitus!


Resurssienhallinta

Resurssienhallinta - niukkuuden jakamista

Tuskin mistään muusta aiheesta puhumme enempää asiakkaiden kanssa kuin resurssien riittävyydestä. Resurssit ja kapasiteetin hallinta ovat ikuisuusaiheita. Useimmiten ongelmana on se, että yritetään tehdä liian montaa asiaa yhtäaikaa eikä saada mitään aikaiseksi.

Kuinka tällainen saadaan sitten kuriin? Vastauksemme on projektisalkunhallinta. Salkunhallinta voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: strategiseen ja operatiiviseen. Strateginen salkunjohtaminen määrittelee kuinka organisaatiossa päätetään projektien käynnistämisestä ja huolehditaan siitä että tehdään oikeita asioita. Operatiivinen salkunhallinta huolehtii resurssien järkevästä käytöstä ja esim. asiakastoimitusprojektien ajoituksesta niin, että kaikki pysyvät tyytyväisinä.

Lisää projektisalkunhallinnasta kurssillamme "Projektisalkun hallinta" 25.4.2017 Vantaalla ja 10.5.2017 Tampereella.Johtajuus eli leadership

Uusi strategia tekeillä? Kuinka toteuttaa se?

Strategiaa suunniteltaessa uppoutuu usein miettimään vain sitä mitä pitäisi saada aikaan. On tärkeää miettiä samalla kuinka strategian toteuttamista johdetaan ja mitataan. Eräs toimivimmista menetelmistä on nk. ohjelmoida strategiset linjaukset ohjelmiksi ja ohjata strategian toteutumista ohjelmajohtamisen menetelmin.

27.4.2017 Projekti-Instituutti järjestää suositun valmennuksen "Ohjelmajohtaminen strategisen muutoksen välineenä".

Kurssin sisältö lyhyesti:
  • Ohjelmajohtamisen viitekehys ja peruskäsitteet
  • Ohjelmajohtamisen soveltaminen erilaissa tilanteissa
  • Ohjelman elinkaari ja vaiheistus Ohjelman organisointi ja johtaminen
  • Ohjelman organisointi, roolit ja vastuut
  • Johtamistoimenpiteet ohjelman eri vaiheissa
  • Ohjelman hallintakäytännöt
  • Hyötyjen johtaminen osana ohjelmajohtamista
  • Ohjelman hyötykartta
  • Ohjelman sidosryhmien hallinta ja muutoksen johtaminen
  • Ohjelman sidosryhmien tunnistaminen, analysointi ja huomiointi

Lue myös blogi Ohjelman perustamisen neljä perustyökalua3PMO_logostamp_2017_400x259px

3PMO -tapahtuman ilmoittautuminen käynnissä

6.6.2017 Tampere-talo

Suomen Projekti-Instituutti on tänäkin vuonna 3PMO -tapahtuman pääyhteistyökumppani!

3PMO-tapahtuma on korkeatasoinen kohtaamispaikka, jossa projektitoimistojen ympärillä toimivat ihmiset pääsevät kuulemaan ja näkemään erilaisia tämän hetken parhaita malleja projektitoimistojen toteuttamisesta niin suuressa kuin pienessäkin mittakaavassa. Tapahtuma on myös erinomainen paikka verkostoitua, jakaa ideoita ja kokemuksia. Tapahtumassa on vain 150 osallistujapaikkaa!

Tutustu tapahtumaan ja ilmoittaudu mukaan
Uutiskirje_3pmtest
Lataa Projektitoiminnan kehittäjän pikaopas (pdf) Lataa Projektipäällikkö tiimin johtajana -opas (pdf)

Seuraa Projekti-Instituuttia

Seuraa Facebookissa Seuraa Twitterissä Seuraa LinkedInissä Seuraa LinkedInissä
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo
www.projekti-instituutti.fi

Osoitelähde: Projekti-Instituutin uutiskirjeen tilaajarekisteri