Projekti-Instituutti
image003

Valmentava ote - lue miten varmistat onnistumisen projekteissasi!

Tuntuuko joskus siltä, että henkilökemiat ovat esteenä projektin sujuvalle etenemiselle? Puhuvatko ihmiset toistensa päälle ja ohi? Eikö tiimityö tuotakaan ylivoimaisempia tuloksia kuin kaikkien puurtaessa itsekseen?

Raija Heimosen ja Tuula Nurmiluodon kirjoittamassa ja Suomen Projekti-Instituutin kustantamassa e-kirjassa Menestyvän projektin vuorovaikutus – Kysy, kuuntele ja coachaa  havainnollistetaan useampaan tositapahtumaan perustuvan tarinan kautta, miten suuri merkitys eri asiantuntijoiden välisellä vuorovaikutuksella on projektin onnistumisen kannalta. Kirja antaa eväitä ihmisten ja ajattelun johtamiseen, hedelmälliseen vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa sekä yksilö-, ryhmä- ja tiimicoachingiin. E-kirja on saatavilla Elisa Kirjassa.

Coaching on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista osaamisen kehittämisen keinoksi. Yrityksissä, joissa on käytetty coachingia kehittymisen välineenä, on tutkitusti todettu liiketoiminnan tuottavuuden lisääntymistä, tuotettujen palveluiden laadun parantumista sekä asiakastyytyväisyyden lisääntymistä.

Lisää asiaa ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja ihmisten johtamisesta projekteissa saat Projektipäällikön käytöksen kultainen kirja -oppaastamme, joka on ladattavissa maksutta materiaalipankistamme. Samasta paikasta löydät myös muita projektiaiheisia julkaisuja ja oppaita!

Projektimalli

Maksuton aamiaisseminaari: Projektien johtamismalli julkiselle organisaatiolle    

Aika: 19.2.2016 klo 9.00 – 11.00 (aamiainen tarjolla 8.30 alkaen)
Paikka: Projektiyhdistys ry
Osoite: Eteläranta 10, Helsinki

Julkisen sektorin johtamiskulttuurin kehittäminen on julistettu yhdeksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Julkinen sektori elää tällä hetkellä ympäristössä, jossa palveluita ja toimintatapoja tulee voimakkaasti kehittää ja tämä johtaa suureen määrään kehitysprojekteja ja – ohjelmia. Näiden projektien ja niiden muodostamien projektisalkkujen hyvä johtaminen on kriittistä strategioiden ja asetettujen tavoitteiden toteutumiselle. Julkisen sektorin organisaatioiden tulisikin yhtenäistää toimintatapojaan projektien johtamisessa ja kehittää niitä tehokkaammiksi mutta kuitenkin suomalaisen johtamiskulttuurin ehdoilla.

Leijona-projektimalli perustuu Suomen Projekti-Instituutin kehittämään ABC Projektimalliin ja sen lisenssi on maksuton julkisille organisaatiolle. Malli on Projektiyhdistys ry:n 2014 tekemän tutkimuksen perusteella Suomen käytetyin projektinjohtamismalli. Se on kansainvälisten projektistandardien mukainen, käytännönläheinen toimintamalli, joka voidaan kytkeä koko organisaation hallintotapaan (project governance). Julkisella sektorilla ABC Projektimalli on jo tällä hetkellä käytössä mm. Espoon ja Tampereen kaupungeissa, Kuntaliitossa, Metsähallituksessa, Väestörekisterikeskuksessa, Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymässä, Työttömyysvakuutusrahastossa ja TUKESissa.

Tule aamiaisseminaariin mukaan kuulemaan ja keskustelemaan julkisen sektorin projektijohtamisesta!

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteri

Kehityskeskustelut lähestyvät – tiedätkö, mitä haluat vuodelta 2016?

Tammikuussa pitäisi tuttuun tapaan taas saada monta uutta projektia tehokkaasti käyntiin, ja kevään kuluessa myös maaliin. Onko sinulla, projektipäälliköillä, projektin ohjausryhmällä, tiimiläisillä ja salkkujohdolla tarvittava osaaminen, jotta lupaukset saadaan lunastettua eikä kiire muutu tehottomaksi säheltämiseksi?
 
Osaamista kehittämällä ja yhtenäistämällä ihmisten innostus ja energia saadaan suunnattua oikein. Matkan varrella selvitään vaikeistakin karikoista, kun pelisäännöt ovat selvät ja yhteistyötaidot kohdallaan.
 
Suomen Projekti-Instituutin valmennukset tähtäävät aina käytännössä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Oppiminen perustuu aitojen case-projektien parissa työskentelyyn, asiantuntevan valmentajan ohjaukseen sekä tiedonvaihtoon ja verkostoitumiseen osallistujien kesken. Lupauksemme on, että valmennuksen tuloksena osaat heti tehdä asioita käytännössä paremmin ja tuloksellisemmin.

Projektitoimiston tehtäväalueet

Markku Aarni kertoo projektin osittamisesta.

Katso reilun 3 minuutin mittainen video!

Tuotekehityksessä projektin tulokset täsmentyvät matkan varrella, ja tavoitetta kohden edetään iteroinnin kautta. Ketterä toteutusprosessi on siis valttia. Ilman varmaa ja suunnitelmallista projektinjohtamista tuotekehitysprojekteissakaan ei kuitenkaan päästä tähtiin, vaan mennään pikemminkin metsään: projektin scope leviää matkan varrella käsiin, tai remmiin ei saadakaan tarvittavia resursseja silloin, kun heitä eniten tarvittaisiin. Hyvä johtamiskehys ei suinkaan tukahduta luovuutta, vaan oikein hyödynnettynä antaa sille päinvastoin rakenteen, jossa kukoistaa!

Lue Hanna Anderssonin blogikirjoitus!

Lataa Projektitoiminnan kehittäjän pikaopas (pdf) Lataa Projektipäällikkö tiimin johtajana -opas (pdf)

Seuraa Projekti-Instituuttia

Seuraa Facebookissa Seuraa Twitterissä Seuraa LinkedInissä Seuraa LinkedInissä
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo
www.projekti-instituutti.fi

Osoitelähde: Projekti-Instituutin uutiskirjeen tilaajarekisteri