Kieli Valikko
Ajankohtaista

Ajankohtaista

15.6.2018 9.48

3PMO:ssa pohdittiin PMO:n identiteettiä

Mitä PMO:lta tänä päivänä vaaditaan, jotta sen olemassaolo olisi perusteltavissa? PMO-ammattilaisten vuosittaisessa verkostoitumistapahtumassa Tampereella 12.6. katsottiin PMO:iden tulevaisuuteen.

Projekti-Instituutista oli 3PMO:ssa entiseen tapaan laaja edustus, pääyhteistyökumppani kuin olemme. Vesa, Mia, Matti, Markku ja Juuso kiittelivät erityisesti hyviä keskusteluja osallistujien kanssa. Tapahtumassa kuultiin myös inspiroivia PMO-aiheisia esityksiä, mm. Kuntaliiton Tiina Rinteen ja Tampereen kaupungin Sirpa Kolehmaisen yhteispuheenvuoro sekä brittiläisen Wellingtone Project Management -yrityksen seniorikonsultti Marisa Silvan esitys.

Esityksissä ja keskusteluissa nousi selkeästi esiin muutamia toistuvia teemoja:

PMO:n rooli ja lisäarvo

 • PMO:jen rooli on muuttumassa kehityksen ajuriksi niin, että niissä työskenteleviltä vaaditaan uudenlaista osaamista: sekä kykyä linkittää tekeminen strategiaan että uudenlaista osallistamisen, sitouttamisen ja yleensäkin ihmisten johtamisen osaamista.
 • PMO:n on osattava kommunikoida toiminnastaan ja osoittaa arvonsa; miksi jotain tarvitaan, tehdään tai muutetaan, mihin se vaikuttaa eri näkökulmista tarkasteltuna jne.
 • Edelliseen liittyen esille nousi myös PMO:n arvon mittaroinnin tärkeys; mitä strategista arvoa PMO tuottaa?
 • Marisa Silva puhui dramaattisesti jopa PMO:n identiteettikriisistä; onko PMO sellaisena, kuin sen tunnemme, kuollut? Vain hallinnollisena yksikkönä toimivan PMO:n arvoa ei siis enää nähdä, vaan PMO:n on osattava muotoilla palvelunsa ja osoittaa arvonsa. 
  PMO identity crisis_Marisa Silva
  Marisa Silvan esityksestä

Johdon tuki PMO:lle

 • Johdon sitoutuminen ja tuki on ensiarvoisen tärkeää PMO:n onnistumiselle; tämä ei varsinaisesti ollut uutta, vaan on toistunut aiemmin, ja toistui monessa yhteydessä edelleen. Johtopäätöksenä siitä PMO:n arvoa ei ehkä täysin ole johtotasolla vielä ymmärretty – josta takaisinkytkös edellisiin kohtiin: osaavatko PMO:t osoittaa sen? 
 • PMO:n resursoinnissa on tärkeää nimetä vastuuhenkilöt. Nimeäminen mahdollistaa myös työajan varaamisen näkyvästi PMO-työlle, jota ei ole mahdollista hoitaa tarkoituksenmukaisesti "otona ja omalla ajalla", kuten hurjimmissa oikean elämän esimerkeissä kuulee käyvän.

Yleisesti projektitoiminnasta

Marisa_Tiina_Sirpa
Lavalla Marisa Silva, taustakankaalla Sirpa Kolehmainen & Tiina Rinne

 • Ketteryys on ymmärrettävä oikein; se tarkoittaa itse asiassa vastuun ottamista joka tasolla, ei vain projektien, vaan myös liiketoiminnan tasolla. Business casejen pitää myös pystyä muuttumaan, kun aikaa kuluu ja tilanteet muuttuvat – usein ne on vain pakolla ”jäädytetty”, mikä aikaansaa aivan turhaa kitkaa.
 • ”The least amount of structure and process we can get away with to avoid chaos” – iso viisaus yhdessä lauseessa Marisa Silvan esityksessä. Toisin sanoen projektitoimintaa kannattaisi ohjata yksinkertaisimmalla mahdollisella tasolla: Silva oli lainannut Spotify Engineering Culturelta käsitteen "minimum viable bureaucracy". 
 • Kunta- ja kaupunkisektorilta Tiina Rinne ja Sirpa Kolehmainen esittivät mahtavan ajatuksen yhteisen PMO:n rakentamisesta – olisikin PMO-verkosto, joka palvelisi kaikkia. Olisiko saman ajatuksen kannattajia myös yrityksissä?

Ensi vuoden 3PMO kalenteriin

3PMO-tapahtuma järjestetään ensi kerran torstaina 6.6.2019. Nähdään siellä!

PS. PM Master alumnit: varatkaa myös edellinen ilta 5.6. alumnitilaisuudelle!

Palaa otsikoihin