Kieli Valikko
Ajankohtaista

Ajankohtaista

AgiLean tuo strategiseen kehittämiseen selkeyttä ja sujuvuutta

Miten yhtäaikaisia ohjelmia, projekteja, ketterää kehitystä ja pienkehitystä johdetaan hallitusti? Projekti-Instituutin kehittämä AgiLean™ -malli tarjoaa ratkaisun.

Ketteryys vastaan rakenteet?

Hiljattain Talouselämä-lehden haastattelussa Michael Bazigos, joka vastaa Accenturen maailmanlaajuisista Talent & Organizational Strategy -toiminnoista, varoitti isoja yrityksiä matkimasta liikaa startupeja: "Hierarkia auttaa pitämään lupaukset. (...) Hierarkia antaa asioille mittakaavan ja järjestyksen. Hierarkia auttaa yhtiöitä pitämään sijoittajille antamansa lupaukset”. Matti Riitakorven kirjoittaman artikkelin mukaan tutkimuksissa ketteryys on organisaation kykyä vastata nopeasti mahdollisuuksiin ja vaikeuksiin samalla, kun onnistutaan ylläpitämään organisaation perustehtävää. Kyse on siis nopeudesta ja vakaudesta.  Bazigos jatkaa: "Monet ajattelevat näiden kahden sulkevan toisensa pois, mutta olemme tutkimuksissa löytäneet yrityksiä, jotka onnistuvat toimimaan nopeasti juuri siksi, että niiden rakenteet henkilöstön ja päätöksenteon osalta ovat vakaita". 

AgiLeanTM yhdistää hallitun prosessin ja ketterän kehittämisen

Kun strateginen kehittäminen ja uudistuminen toteutetaan monilla eri tavoin johdetulla ja organisoidulla tavoilla, yhtäaikaisesti ja samoilla resursseilla, on kokonaisuutta väistämättä haastavaa hallita. Se on kuitenkin mahdollista, kun kaikkia kehitysaloitteita tarkastellaan ja priorisoidaan yhtenäisen, hallitun prosessin kautta, ja toteutettavaksi valitut aloitteet ohjataan tarkoituksenmukaisiin johtamismalleihin ohjelmana, projektina, ketteränä kehityksenä tai pienkehityksenä. Mallissa on siis taustalla hallittu prosessi ja päätöksentekohierarkia, mutta erilaiset toteutustavat integroituvat siihen yhteistehn strategisten hyötyjen toteuttamiseksi.AgiLean_www-versioPalaa otsikoihin