Kieli Valikko
Ajankohtaista

Ajankohtaista

4.6.2018 13.47

Lisää projektinjohtamisen osaamista energia-alan investointeja tekeviin yrityksiin

Syksyllä käynnistyy kolmas nimenomaan energia-alan projektipäälliköille suunnattu valmennusohjelmamme.

Valmennusohjelma on tarkoitettu energia-alan investointeja tekevien organisaatioiden projektipäälliköille heidän projektijohtamisosaamisensa kehittämiseksi: kohderyhmässä ovat siis yritykset, jotka rakennuttavat esimerkiksi sähköverkkoja, voimaloita tai polttoainetuotantoon ja jakeluun liittyviä kokonaisuuksia.

"Koska investointien kompleksisuus kasvaa, liiketoiminnallinen onnistuminen vaatii – paitsi teknistä osaamista – myös hyvää sidosryhmien ja viestinnän johtamista, puhumattakaan aikataulujen ja resurssienhallinnan tärkeydestä. Lyhyesti sanoen tarvitaan kokonaisuuden ammattimaista johtamista, joka on projektipäällikön ydintehtävä", sanoo päävalmentaja Markku Aarni. 

Valmennuksessa tarkastellaan investointiprojektin koko elinkaarta, lähtien liiketoimintatarpeesta, edeten eri toteutusmahdollisuuksien selvittämisen ja tarkennetun toteutussuunnittelun kautta toteutuksen ohjaukseen ja onnistuneeseen käyttöönottoon. 

Aiempiin toteutuksiin on osallistunut mm. Fingrid Oyj:n projektipäälliköitä. "Energiatoimialan investointiprojektien valmennusohjelman myötä olemme halunneet vahvistaa projektipäälliköidemme yhtenäisiä toimintatapoja ja ammattimaista projektinjohtamista. Erittäin arvokkaana näemme myös keskustelun ja uusien ideoiden saamisen oman talon ulkopuolelta, kun valmennukseen osallistuu projektipäälliköitä toimialan muistakin yrityksistä", kertoo Fingrid Oyj:n kehityspäällikkö Meri Viikari.

Tutustu valmennukseen ja ilmoittaudu


Palaa otsikoihin