Kieli Valikko
Ajankohtaista

Ajankohtaista

PMBOK® Guide uudistuu

PMI:n julkaisema A Guide to the Project Management Body of Knowledge, tai tuttavallisemmin PMBOK, päivitetään 4-5 vuoden välein. Kuudes painos ilmestyy 6. syyskuuta.

Päivitetyssä painoksessa on uusia osia mm. projektien linjauksesta organisaation strategiaan sekä projektipäällikön roolista. Uutta sisältöä on myös projektin informaation ja laadun hallintaan liittyen.

Joidenkin jo ennestään olemassa olleiden osioiden näkökulmaa on laajennettu; esimerkiksi riskienhallinnan osiossa käsitellään projektiin kohdistuvia riskejä entistä laajemmin, ja yhtenä riskienhallinnan toimenpiteenä eskaloimista tarvittaessa projektisalkku- tai ohjelmajohtamisen tasolle. Sidosryhmähallinnan osion näkökulmaa on puolestaan käännetty sidosryhmien hallinnasta (Stakeholder Management) sidosryhmien osallistamiseen (Stakeholder Engagement).


Palaa otsikoihin