Kieli Valikko
Ajankohtaista

Ajankohtaista

Projektipäivillä "aikaansaava organsiaatio" ja AgiLean® herättivät kiinnostusta

Tämän vuoden projektipäivillä kuhistiin ketteryydestä ja Leanistä.

Laajalti julkisuudessakin huomiota saaneet Länsimetro, Firan kahden viikon putkiremontit ja Apotti-hanke kiinnostivat Projektipäivien yleisöä. Kahden jälkimmäisen kulissien taakse päästiin Projekti-Instituutin isännöimässä seminaarissa otsikolla Aikaansaava organisaatio – perustana ketteryys ja Lean salkunjohtaminen, eri työtavat yhteensovitettuna.


Leanimpi putkiremontti


PP2017TwitterFira Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Kokkosen esityksessä kuultiin, miten Firassa ajateltiin putkiremontin toteutus kokonaan uusiksi: Kun perinteisellä malilla edetään linjakohtaisesti työvaiheesta toiseen, ovat kylpyhuoneet osoittautuneet olevan tyhjillään jopa 82% ajasta – työ ei siis niissä etene, ja asukkaat ovat evakossa keskimäärin kolme kuukautta.

Firan mallissa taas Lean-periaate on viety käytäntöön niin, ettei tyhjäkäyntiä juurikaan ole, ja putkiremontti pystytään viemään läpi jopa kahdessa viikossa – tinkimättä kuitenkaan yksilöllisistä ratkaisuista asukkaiden maun mukaan. Konseptin lähtökohtina on tarjota asukkaille mielenrauhaa ja lyhyt haitta-aika sekä asentajille työrauha. Toimintatapoihin ja tietoalustaan on panostettu huomattavasti tiedonkulun parantamiseksi niin asukkaiden kuin asentajien suuntaan. Mammuttikin voi välillä olla ketterä

Oy Apotti Ab:n projektitoimiston johtaja Lassi Lindblom valotti massiivisen asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen vaiheita, joista yleisölläkin riitti kysyttävää. Apotissakin organisaatio on käynyt läpi suuren muutoksen pois siiloista jopa fyysisiin yhteisiin tiloihin, millä on ollut ratkaiseva vaikutus hankkeen johtamisen ketteryyteen. Apotin kaltaisessa kokonaisuudessa kaikkea ei voi tehdä ketterästi, mutta Lassin sanoin, "ketterä pitää olla aina kun mahdollista". Saman hankkeen alla, tai samassa salkussa, voi ja pitääkin toisin sanoen olla joustoa erilaisiin työtapoihin. Tästä päästiinkin sujuvasti seminaarin yhteenvetävään puheenvuoroon ketteryydestä ja Leanista salkunjohtamisessa.


Aikaansaava organisaatio

Projekti-Instituutissa on viime aikoina leikillään pohdittu, pitäisikö yrityksemme nimi muuttaa Aikaansaamisen instituutiksi.
PP20173Aikaansaamisestahan projektijohtamisessa nimittäin on kyse, niin yksittäisissä projekteissa kuin salkunhallinnan ja strategisen muutoksen toteuttamisen tasolla. 
Lean ei sinänsä ole uusi keksintö, totesi Matti Haukka puheenvuorossaan. Kyse on oikeiden asioiden tekemisestä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Salkunhallinnassa Lean tarkoittaa, että
  • priorisoidaan liiketoiminnan ja strategisen uusiutumisen kannalta oikeita projekteja,
  • tehdään salkunhallinnan prosesseista läpinäkyviä ja tehokkaita, ja  • tehdään kerralla vain niin paljon kuin pystytään, eli huomioidaan resurssikapasiteetti.

Kun samanaikaisesti ja samoilla resursseilla tehdään paljon asioita eri työ- ja johtamistavan mukaisesti, on oleellista tehdä se kaikki näkyväksi myös salkunjohtamisessa. Aikaansaaminen saa virtaustehoa ja vauhtia, kun kaikki ideat ja niistä syntyvä kehittämistoiminta tehdään näkyväksi ja keskenään vertailukelpoiseksi, ja ideat ohjataan sopivimman työtavan mukaisesti toteutettavaksi sitä mukaa, kun kapasiteettia vapautuu.

Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet AgiLean® -johtamismallimme, joka Projektipäivillä herättikin paljon kiinnostusta oviaukkoa myöten täydessä salissa ja ständillämme. AgiLeanin idea on vauhdittaa ideoiden kulkua innovaatioiksi ja hyödyiksi saakka ja parantaa kehittämistoiminnan ennustettavuutta ja virtaustehokkuutta. Tutustu AgiLeaniin sivuillamme: www.projekti-institutti.fi/agilean
AgiLean-model-complex-final (002)
Palaa otsikoihin