Kieli Valikko
Ajankohtaista

Ajankohtaista

17.8.2017 9.50

Selvitimme ABC Projektijohtamismallin käyttäjäkokemuksia

Kevään 2017 aikana teimme ABC Projektijohtamismallia™ käyttäville organisaatioille kyselyn mallin käyttökokemuksista. Selvitykseen osallistui käyttäjiä ja PMO:n edustajia 14 yrityksestä ja julkisorganisaatiosta. Niistä osa on soveltanut ABC Projektijohtamismallia ja kehittänyt sen käyttöä jo vuosien ajan, ja osa puolestaan on ottanut mallin tai osia siitä käyttöön verrattaen äskettäin. Kiitämme kaikkia vastaajia! Alla kiinnostavimpia otoksia tuloksista.

ABC ProjektijohtamismalliTM tukee johdon työtä ja päätöksentekoa


ABC Projektijohtamismallin lähtökohta on, että kaikista projekteista tuotetaan ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa päätöksenteon phjaksi, mikä puolestaan mahdollistaa projektisalkun hallinnan. Vastaajista 86% koki tämän toteutuvan organisaatiossaan: mallin soveltamisen ansiosta organisaation johto saa joko hyvin (55%) tai jossain määrin (31%) ajantasaista tietoa projektien ja projektisalkun tilanteesta.


ABC_johdon tuki

Projekteja hallitaan paremmin

Kun ABC Projektijohtamismallia sovelletaan tarkoituksenmukaisesti, paranee myös projektien hallittavuus toteutuksen aikana: projektipäällikkö, projektiryhmä ja tärkeät sidosryhmät tietävät relevantin ja läpinäkyvän dokumentoinnin ja raportoinnin ansiosta koko ajan, missä mennään. Tätä mieltä oli oman organisaationsa osalta 86% vastaajista: 47%:n mielestä malli tuki projektien hallittavuutta hyvin, ja 39%:n mielestä jossain määrin.


ABC_projektien hallittavuus

Skaalautuvuus on avainsana

Suurin osa vastaajista koki, että projektijohtamismalli tukee sopivasti niin kompleksisten kuin suoraviivaistenkin projektien johtamista, ja näin tulisikin olla. Joissakin organisaatioissa kuitenkin jopa yli puolet vastaajista näki, että malli varmasti soveltuu joidenkin projektien johtamiseen, mutta ei kaikkiin, joihin sitä tällä hetkellä sovelletaan. Kysymys kuuluukin, olisiko tällöin syytä säätää mallin skaalausta oman organisaation tarpeisiin; monessa organisaatiossa koettiin, että suoraviivaisimpienkin projektien (C-projektien) dokumentaatio- ja päätöksentekovaatimukset olivat tällä hetkellä liian raskaita, ja niihin toivottiin kevyempää menettelytapaa.


PMO:t kehittävät malleja ahkerasti

Projektitoimistojen edustajat kertoivat kyselyssä monenlaisista meneillään olevista kehitystoimenpiteistä, mm. edellä mainittuihin kevennystoiveisiin liittyen. Mallin käyttöä mm. laajennetaan useassa organisaatiossa eri projektityyppeihin, kehitetään salkunhallinnan toimintatapoja sekä koulutetaan henkilöstä projektijohtamismallin soveltamiseen joko sisäisin voimin tai ulkopuolisen kouluttajan toimesta. Hienoa oli nähdä, että “ei perehdytystä tai koulutusta” -vaihtoehto oli kyselyssä jäänyt täysin tyhjäksi!


ABC ProjektijohtamismalliTM integroituu myös ketterään ja Leaniin salkunhallintaan

Voiko projektijohtamisen viitekehystä ja projektijohtamismallia soveltaa ketterässä kehittämisessä? Projektin ketteräkään toteutusmalli ei sinänsä poissulje hallitun projektijohtamisen prosessin tarvetta tai sovellettavuutta.  Salkunhallinnan näkökulmasta strategisten kehittämistoimenpiteiden erilaiset johtamis- ja toteutustavat – ohjelmat, projektit, ketterä kehitys ja “pienkehitys” – voidaan kuitenkin kokea haastavaksi. Projekti-Instituutin kehittämä AgiLean™ -malli tarjoaa ratkaisun tämä kaltaisen hybridisalkun hallintaan; lue lisää AgiLeanista täällä, ja pysy kuulolla!ABC ProjektijohtamismalliaTM käytävät mm.

ABCRefet
Palaa otsikoihin