Kieli Valikko
Ajankohtaista

Ajankohtaista

14.1.2016 14.01

Valmentava ote - lue miten varmistat onnistumisen projekteissasi!

Tuntuuko joskus siltä, että henkilökemiat ovat esteenä projektin sujuvalle etenemiselle? Puhuvatko ihmiset toistensa päälle ja ohi? Eikö tiimityö tuotakaan ylivoimaisempia tuloksia kuin kaikkien puurtaessa itsekseen?

Raija Heimosen ja Tuula Nurmiluodon kirjoittamassa ja Suomen Projekti-Instituutin kustantamassa e-kirjassa Menestyvän projektin vuorovaikutus – Kysy, kuuntele ja coachaa  havainnollistetaan useampaan tositapahtumaan perustuvan tarinan kautta, miten suuri merkitys eri asiantuntijoiden välisellä vuorovaikutuksella on projektin onnistumisen kannalta. Kirja antaa eväitä ihmisten ja ajattelun johtamiseen, hedelmälliseen vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa sekä yksilö-, ryhmä- ja tiimicoachingiin. E-kirja on saatavilla Elisa Kirjassa.

Coaching on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista osaamisen kehittämisen keinoksi. Yrityksissä, joissa on käytetty coachingia kehittymisen välineenä, on tutkitusti todettu liiketoiminnan tuottavuuden lisääntymistä, tuotettujen palveluiden laadun parantumista sekä asiakastyytyväisyyden lisääntymistä.

Lisää asiaa ja vinkkejä vuorovaikutuksesta ja ihmisten johtamisesta projekteissa saat Projektipäällikön käytöksen kultainen kirja -oppaastamme, joka on ladattavissa maksutta materiaalipankistamme. Samasta paikasta löydät myös muita projektiaiheisia julkaisuja ja oppaita!


Palaa otsikoihin