Kieli Valikko
gdpr

Suomen Projekti-Instituutin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivä 24.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Projekti-Instituutti Oy (jäljempänä "Suomen Projekti-Instituutti")
Osoite: Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo
Puh: 09-4391410
Sähköposti: info@projekti-instituutti.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teppo Nurminen
Osoite: Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo
Puh: 040-5504806
Sähköposti: teppo.nurminen@projekti-instituutti.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille.
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta ja asiakkaan yhteyshenkilöstä kerätään tietoa niin vähän kuin on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi. Eri käyttötarkoituksista riippuen sitä voi olla:
- etu- ja sukunimet
- tehtävänimike
- organisaatio
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- Finnair Plus -numero
- laskutustiedot
- y-tunnus
- laskutusosoite
- laskutusviite
- ilmoittautumiskoodi
- verkkolaskutusosoite
- erikoisruokavalio

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Asiakkaan ilmoittamat tiedot
- Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot
- Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin lukuunottamatta palveluja, jotka kerryttävät Finnair-pisteitä asiakkaalle. Tässä tapauksessa tarvittavat asiakastiedot siirretään Finnairin järjestelmään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja tekniseen ylläpitoon tarvittavalla henkilöstöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikki asiakastietoon liittyvät tiedot suojataan tehtäväperusteisin, henkilökohtaisin käyttöoikeuksin sekä pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietoihin. Koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään mahdollisuuksien mukaan. Asiakas voi halutessaan pyytää Suomen Projekti-Instituuttia poistamaan tietonsa rekisteristä.

Lähetä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake